OVAK a Světový den vody

Motto „Žijeme vodou, žijeme Ostravou“ je zosobněním přístupu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. k partnerství s městem Ostravou a jeho obyvateli. Město je živý organismus, bez kvalitní vody i spolehlivé kanalizace není město funkční, proto s jeho vedením koordinujeme péči o infastrukturu a snažíme se „vidět do budoucnosti“ tak, abychom na ni byli připraveni. Podporujeme realizaci tzv. modrozelených aktivit ke zlepšení biodiverzity na Ostravsku a každoročně podporujeme také desítky CSR projektů v oblasti zdravotnictví, sociální péče, sportu a kultury.

Už 21 let pomáháme mladé generaci pochopit, proč je voda nejcennější přírodní surovina a proč je potřeba ji chránit, a to formou soutěže Hledej pramen vody pro děti 4. a 5. tříd ZŠ.

CHOVÁME SE JAKO SPRÁVNÝ HOSPODÁŘI

Vodu dlouhodobě vnímáme jako cennou komoditu. Už řadu let uplatňujeme různé moderní technologie, které napomohly snížit ztráty pitné vody na Ostravsku na úroveň vyspělých evropských měst. Za rok 2022 činily 1,341 milionu m3, což představuje 8,13 procenta z vody realizované. Moravskoslezský region je na tom s vodou díky hydrogeologickým podmínkám velmi dobře. Navíc, Ostrava je zásobena z mnoha různých zdrojů, od kvalitní vody z povodí Odry až po vydatné prameny na území města. Síťová infrastruktura je historicky dimenzována na daleko větší spotřebu než, jaká existuje dnes. Současné šetření vodou vnímáme u mnohých domácností jako fenomén motivovaný úsporou nákladů na život. Ale, náklady na vodu jsou oproti nákladům, např. na elektřinu, plyn, teplo, služby nebo potraviny velmi nízké. Takže, možná lépe než přehnaně šetřit, je třeba používat vodu hospodárně. Dnešní spotřeba vody je na hranici hygienického minima a neměla by dále klesat do extrému, protože zajištění osobní a sanitární hygieny u občanů je nezbytné. Vzpomeňme na nedávnou situaci s kovidem. Snažíme se chovat jako správní hospodáři, hledáme formy úspor bez vlivu na kvalitu poskytovaných služeb, i proto má Ostrava stále nejlevnější vodu ze srovnatelných měst v ČR.

JSME ZÁKAZNICKY ORIENTOVANÍ

Většina našich zákazníků využívá tzv. SMART vodoměrů, které jim napomáhají efektivněji hospodařit s vodou a včas je informují o nestandardních spotřebách nebo únicích. Systémem je nyní pokryto minimálně 70 % vodoměrů, přes které protéká více než 84 % dodávané pitné vody. Aktuálním cílem je do konce roku 2026 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu.  Zákazníkům poskytujeme kvalitní servis v celém spektru služeb v oblasti vodovodů a kanalizace, součástí naší nabídky je inženýrská, projekční a poradenská činnost i stavební práce.

MÁME NA ČEM STAVĚT

Historie moderního vodárenství v Ostravě má více než 120 let a její fragmenty lze zhlédnout v minimuzeu BABYLON, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves.  Ve vodárenské expozici se dostanete formou zajímavé exkurze do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou i do jeho nedávné historie. U příležitosti Světového dne vody zveme všechny obyvatele Ostravy a okolí na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v sobotu 22.4. v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves a areálu Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-Přívoz.