Pomáháme zdravotně postiženým občanům

Pozadí hlavičky stránky

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti stanovuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením pro každého zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců. Tento povinný podíl činí tedy 4% z celkového počtu zaměstnanců. Pokud tyto osoby zaměstnavatel z jakéhokoliv důvodu nezaměstnává, nebo nemůže zaměstnávat, může si tuto povinnost splnit také nákupem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se změněnou pracovní schopností (dále také ZPS) nebo odvodem povinného podílu do státního rozpočtu.

Povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti splňuje OVAK a.s. kombinací dvou možných způsobů, tj. částečně zaměstnáváním osob se ZPS v pracovním poměru a částečně nákupem výrobků a služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se ZPS, přičemž prvořadou snahou je, aby se zaměstnanci se sníženou pracovní schopností přímo na výrobě odebíraných produktů co možná nejvíce podíleli. Objem ročních dodávek od těchto dodavatelů činí v průměru více než 3 mil. Kč. Společnost OVAK si tak splní svou zákonnou povinnost a současně podporuje zdravotně postižené občany, kteří mají problém se uplatnit v běžném životě.