OVAK v Ostravě otestoval novou technologii sanace kanalizačních šachet

Pozadí hlavičky stránky

2021 - Plynulé a bezproblémové dodávky kvalitní pitné vody a její následné odkanalizování by se neobešly bez profesionální údržby sítí technické infrastruktury. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) testují prostřednictvím dodavatele novou moderní technologii sanace kanalizačních šachet metodou Vertiliner. Podpora inovací ve vodárenském sektoru je jedním z dlouhodobých cílů společnosti v rámci zkvalitňování služeb pro město Ostrava.

Tento týden byla dokončena sanace téměř 3 m hluboké kanalizační šachty DN 1000 v Ostravě – Mariánských Horách, na křižovatce ulic Václavské a Boleslavove. Umístění revizní šachty v tomto exponovaném místě a také z důvodu nových povrchů vozovky rozhodlo o použití metody Vertiliner. Sanováno bylo kompletně celé dno i stěny šachty, dopojení přípojek a také byl osazen žebřík z kompozitu s nosností 150 kg.

Jaké jsou výhody této metody?
Jedná se o inovativní systém bezvýkopové sanace pomocí tzv. sanačního rukávu. Využívá se při rekonstrukcích kanalizačních šachet různých profilů včetně kónusu či hranatých šachet s proměnlivým průřezem. Použití je také pro těžce poškozené šachty s prasklinami, trhlinami, deformacemi nebo chybějícími částmi stěn. Metoda Vertiliner pracuje na stejném principu jako klasické vložkování potrubí, které je pro OVAK již dlouhodobým standardem. Do revizní šachty se vsune na míru vyrobený rukávec z několika vrstev skelných vláken, který je napuštěn speciální pryskyřicí. Poté se rukávec natlakuje a působením UV lamp se pryskyřice obsažená ve stěnách vložky vytvrdí ve velmi pevný sklolaminát. Stěny nevyhovující šachty tak dostanou nový samonosný plášť, jehož životnost se prodlouží až o 100 let. Šachta tak mimo vizuální vylepšení získává i lepší odolnost vůči průsaku balastních vod a také odolnost proti chemické korozi. Byť je cena opravy v některých případech srovnatelná s cenou opravy klasickým výkopem a kompletní výměnou šachtice, přináší nám tato technologie možnosti bezvýkopové sanace v místech, kde by rozsáhlým výkopem došlo např. k omezení dopravy nebo jinému několikadennímu omezení obyvatel města. Samotná průměrná délka realizace sanace naproti tomu netrvá déle než 3 hodiny.
 

„OVAK spravuje přes 900 km kanalizační sítě. Její součástí je více než 30 tisíc tzv. revizních kanalizačních šachet. Aby mohly nejen kanalizační šachty, ale i celá síť bezchybně fungovat, je nezbytné provádět pravidelnou údržbu a opravy, a právě v tomto pomůže metoda Vertiliner optimálně síť udržovat funkční, bez zdlouhavých výkopových oprav, které by mohly obtěžovat obyvatele či řidiče neúměrně dlouho. Účelné používání technologicky nejvyspělejších řešení je pro nás velmi důležité,“ říká statutární ředitel OVAK a.s. Petr Konečný.

OVAK dlouhodobě investuje do využívání moderních technologií. Získal například zvláštní cenu v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost v kategorii hospodaření s vodou s projektem „Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství". Oceněn byl významný přínos tohoto řešení pro hospodaření s pitnou vodou. Provozovatel i spotřebitel tak mohou neustále kontrolovat aktuální spotřebu a lze tak například odhalit případnou havárii potrubí.

Každoroční investice do vodohospodářské infrastruktury Ostravě napomáhají k udržení nízkých ztrát vody v trubní síti a k dalšímu rozvoji vysokého standardu dodávek vody obyvatelům města i firmám. Ztráty vody dosáhly v roce 2020 historického minima 1,5 milionu m3, což činí 9,27 procenta z vody realizované.

I přes investice do infrastruktury a uvedených moderních technologií, zaváděných do vodárenské praxe na Ostravsku, má Ostrava jednu z nejnižších cen vody ze všech krajských měst ČR.