Investice do VHI v roce 2019

Pozadí hlavičky stránky

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen OVAK) investují opakovaně vysoké částky do zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury města Ostravy. Největší část investovaných prostředků, téměř 300 milionů korun, pochází z nájemného, vyplaceného vlastníku infrastruktury, statutárnímu městu Ostrava, které jej vkládá zpět do obnovy veřejných vodovodů a kanalizací.

Mezi významné vodohospodářské stavby města Ostrava v roce 2019 patří:
- Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská
- Pokračování výstavby Kanalizačního sběrače B do Radvanic
- Rekonstrukce vodovodu a kanalizace oblast Radvanice
- Pokračování rekonstrukce ÚČOV dosazovacích nádrží DN 4-10
- Rekonstrukce kanalizace ul. 1. Máje
- Rekonstrukce kanalizace ul. Výstavní
- Rekonstrukce kanalizace ul. Cihelní
- Zahájení výstavby kanalizace Plesná II. Etapa
- Zahájení rekonstrukce kanalizace ul. Moravská


Z vlastních provozních prostředků plánuje společnost do obnovy infrastruktury vložit dalších 68 milionů korun. Pro rok 2019 navíc OVAK plánuje investice do vlastního provozního majetku za téměř 38 milionů korun, které budou využity především na další rozvoj dálkových odečtů vodoměrů Smart Metering a do nového Provozního informačního systému. Celkové investice do oblasti vodohospodářství v Ostravě pro rok 2019 tedy přesáhnou 400 milionů korun.
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Díky spolupráci s odborníky mateřské společnosti SUEZ se společnosti OVAK dlouhodobě daří v Ostravě aplikovat ojedinělé systémy a zařízení, a to jako v prvním městě v České republice vůbec. Mezi nejvýznamnější patří dálkový odečet vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích. Tzv. „Ice pigging,“ zase umí revolučně a zároveň šetrně čistit vodovodní potrubí prostřednictvím směsi ledu a kuchyňské soli. A v závěru loňského roku začal v Ostravě jezdit malý kanalizační vůz s recyklací, KAISER City Cycler, první kanalizační vozidlo svého druhu v ČR, které je určeno k vysokotlakému čištění městské kanalizace za využití technologie umožňující opětovné využití čistící vody prostřednictvím kontinuální recyklace. Jedinečnost vozidla spočívá především v jeho velikosti a celkovém kompaktním provedení, které zlepšuje jeho využití v hustém městském provozu a místech se zúženým nebo sníženým profilem průjezdu.
Voda z vodovodního řadu na Ostravsku splňuje všechny zákonné normy pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak dokonce limity pro tzv. kojeneckou vodu. Každoroční investice společnosti do vodohospodářské infrastruktury Ostravě napomáhají k udržení nízkých ztrát vody v trubní síti a k dalšímu rozvoji vysokého standardu dodávek vody obyvatelům města i firmám.