OVAK se zaměřuje na elektronickou komunikaci

18.5.2020 - OVAK a.s. vnímá změnu v komunikaci s občany Ostravy díky situaci s COVID-19

Zákaznický účet, interaktivní formulář na elektronickou poptávku vodohospodářských služeb, vyjádření k existenci sítí a zasílání faktur za vodné a stočné v elektronické podobě jsou jedny z online nástrojů OVAK a.s., které zvyšují komfort poskytovaných služeb společnosti. Cílem takové komunikace je úspora času občanů bez nutnosti osobní přítomnosti při řešení agendy v oblasti vodního hospodářství a také možnost řešit tyto záležitosti v čase podle svých potřeb. I když pro mnohé, zejména starší zákazníky, je osobní kontakt stále velmi důležitý, množství elektronické komunikace roste. Zásadní změna nastala v období koronavirové nouzové situace, která přinesla navýšení v řádu stovek procent.

Zvyk je železná košile, a tak i přesto, že většina domácností má doma počítač, nebo její členové vlastní tzv. chytrý telefon, ne vždy elektronickou komunikaci zákazníci OVAKu využívají. Situace, která vznikla 12. března tohoto roku kvůli vyhlášení nouzového stavu si však vynutila změnu v tom, jak se zákazníky oboustranně komunikovat. Den ze dne přestaly fungovat zažité zvyklosti, protože bylo nebezpečné řešit jakékoliv záležitosti osobně. Ale život s sebou přináší i v takových momentech potřebu řešit běžné situace v oblasti zásobování pitnou vodou nebo v problematice sběru kanalizačních vod. V tu chvíli se ukázalo velmi prozíravé postupné zvyšování kapacit v elektronické komunikaci se zákazníky. Čísla hovoří sama za sebe, protože zatímco přijatých a realizovaných požadavků z internetu bylo v únoru 163, v březnu se jejich počet zvýšil na 354 a v dubnu dosáhnul dokonce hodnoty 917. I přes uzavřené Zákaznické centrum OVAK se celkový počet kontaktů se zákazníky navýšil.

„Vnímáme toto navýšení jako důsledek vyhlášení nouzového stavu koronavirové infekce, nicméně to umožnilo vyzkoušet si elektronickou komunikaci u širšího okruhu spotřebitelů,“ sdělil Vojtěch Janoušek, generální ředitel OVAK a.s. „Jsme připraveni tento trend nadále podporovat i po postupném návratu do normálního chodu v ČR“.

S účinností od 18. května 2020 společnost obnovila pro zákazníky v omezeném rozsahu úřední hodiny Zákaznického centra za zvýšených hygienických opatření. Tak, jak budou postupně rozvolňována opatření proti koronavirové infekci, budou se prodlužovat i úřední hodiny Zákaznického centra.