OVAK vychází vstříc klientům elektronickou komunikací

Pozadí hlavičky stránky

Současná doba umožňuje ve větší míře zvýšit komfort v dodavatelsko-odběratelských vztazích, a to nejen na úrovni firem, ale i ve vztahu firma-zákazník. Vzhledem k tomu, že většina domácnosti má doma počítač, nebo její členové vlastní tzv. chytrý telefon, se Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) více zaměřují na elektronickou komunikaci.
Nejnovější novinkou je elektronické vyjádření k existenci sítí a zařízení v majetku a provozování OVAK, následují dálkové odečty vody tzv. SMART METERING, interaktivní formulář na elektronickou poptávku služeb v oblasti vodního hospodářství a v neposlední řadě OVAK nabízí elektronický způsob zasílání faktur za vodné a stočné. To nejen zvyšuje komfort a rychlost obsluhy, ale také šetří i přírodu, protože není nutno každý obchodní dokument tisknout.

Faktury jsou zasílány na smluvně sjednanou e-mailovou adresu ve formátu PDF, který nahrazuje standardní papírovou verzi. Doklady jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Výhodou elektronického dokumentu je okamžité doručení faktury ihned po jejím vystavení. Fakturu dostává zákazník/odběratel do své elektronické schránky, ať už je kdekoliv. Zákazník má i větší časový prostor na posouzení a zpracování faktury, výhodou je také jednoduchá archivace a evidence spotřeby vody. „Jsme součástí moderního světa, kde je elektronická komunikace stále běžnější formou pro předávání informací. Snažíme se spotřebitelům vycházet vstříc, a proto stále hledáme možnosti, jak jim své služby zpříjemnit,“ sdělil Vojtěch Janoušek, generální ředitel OVAK.

O změnu zasílání papírové formy faktury poštou na elektronickou formu prostřednictvím internetu je nutno zažádat podle podmínek uvedených na webu společnosti nebo osobně navštívit sídlo společnosti. Při vyslovení písemného souhlasu s elektronickým zasílám faktur, budou zasílány zákazníkům daňové doklady pouze elektronicky. V případě nezájmu o zasílání faktur v elektronické podobě bude spotřebitel i nadále dostávat faktury v papírové formě prostřednictvím pošty.

Vyúčtování plateb je nutné hradit převodním nebo inkasním příkazem. Jinými slovy, pokud hradíte vyúčtování složenkou, musíte si změnit způsob úhrady plateb převodní nebo inkasní příkaz. V případě, že máte smlouvu o dodávce vody a o na odvádění odpadních vod uzavřenou před rokem 2014, je nutné uzavřít smlouvu novou. U smluv uzavřených v roce 2014 postačí vyplnit formulář „Žádost o změny“. To platí, i pokud si o elektronické zasílání faktur požádáte prostřednictvím zákaznického účtu.

Jak si můžete požádat o elektronické zasílání faktur?
• telefonicky na zákaznické lince 848 100 700
• osobně v zákaznickém centru společnosti: Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava
• elektronicky prostřednictvím zákaznického účtu na internetu
• elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy info@ovak.cz

Další nabízené elektronické služby OVAK:

Zákaznický účet: za rok 2019 bylo přes zákaznický účet přijato a realizováno 17 478 požadavků

Smart Metering = dálkové odečty vody: plníme slib, instalujeme dálkové odečty vodoměrů, k dnešnímu datu je 11 000 odběrných míst osazených vysílačem

Nové platební nástroje Terminál SAZKA, QR kód, On-line platební brána: plaťte pohodlně, bezpečně a jednoduše

Elektronický zákaznický OVAK Newsletter: vodárenské novinky putují na 10 000 e-mailových adres


Detail informací na www.ovak.cz v sekci Zákazníkům.