Jak na černé odběry vody?

Pozadí hlavičky stránky

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK) věnují dlouhodobou péči vodárenské infrastruktuře s cílem zajištění kvalitních dodávek pitné vody pro obyvatele města Ostrava a trvalého snižovaní ztrát vody v trubní síti na evropské úrovni. OVAK je českým lídrem v zavádění inovativních technologií, mezi které patří např. Smart metering, umožňující sledování spotřeby vody jednotlivých odběratelů i bilanci celých monitorovacích zón v reálném čase, což přispívá k rychlé detekci případných úniků vody. Nízké ztráty vody mají vliv i na cenu vody pro spotřebitele, a proto OVAK využívá moderní techniky i k odhalení černých odběrů, které tvoří jednu ze složek ztrát vody. Nově lze využít moderních technologií také pro sledování neoprávněných odběrů z hydrantů a jakékoliv manipulaci s nimi.
Člověk je tvor vynalézavý a bohužel mezi námi stále jsou lidé, kteří neváhají odebírat vzácnou tekutinu na úkor ostatních. Takový hydrant vypadá na první pohled jako snadný cíl krádeže vody. Zdánlivě snadno dostupný, zajištěný pouze nezamčeným poklopem. Na otevření přítoku vody je sice nutno použít speciální nástroje a vybavení, ale odhodlaný zloděj je schopen si vše potřebné opatřit. I když je na takové počínání pohlíženo jako na neoprávněný odběr, což je ve skutečnosti krádež, mnohé „šetřílky“ to neodradí. Dalším aspektem krádeže je, že při neodborné manipulaci může dojít, a také dochází, k zakalení vody v okolní síti a tak tímto počínáním trpí i odběratelé, kteří za vodu platí. Že zákal vyvolá nutnost řešení problému pomocí proplachů postižené sítě a zbytečné plýtvání vodou, je dalším negativním dopadem. Ukradená voda pak v konečném součtu může přijít hodně draho.
O to více může být zloděj překvapen, když se o krádež vody pokusí a je při ní přistižen. Zdánlivě nehlídaný hydrant se pro něj stane pastí.
Do systému sledování a řízení vodárenské infrastruktury byla začleněna nová patentovaná technologie, která doplňuje vytvořenou síť, v níž si umí jednotlivá připojená zařízení předávat data. Na jedné straně sítě je dispečer, který s pomocí specializovaného programu vyhodnocuje reálnou situaci a na straně druhé zařízení, které monitoruje a hlídá. V tomto případě sleduje poklop pro hydrant a kódovaně informace vysílá přes síť k dispečerovi. Zařízení je složeno z komponent, jako jsou speciální čidla a akcelerometr, které detekuje otřesy. Zařízení je schopno také vysílat souřadnice své polohy v prostoru. Při změně polohy poklopu hydrantu při jeho otevření jsou na dispečink zaslány informace o nové polohové orientaci poklopu. Program řídícího systému vyhodnotí, zda nejde jen o náhodné otevření nebo zda přes poklop nepřejelo auto. Po vyhodnocení, že se jedná o neoprávněný, je vyhlášen alarm, který na dispečinku vyvolá další okamžitou reakci a přistižení zloděje.
OVAK v současné době testuje dva systémy, které pracují na různých principech. Počet hlídaných hydrantů v Ostravě se pohybuje v řádech desítek a cena na pořízení jednoho místa v řádu tisíců korun. Do budoucna počítá OVAK s navyšováním počtu hlídaných hydrantů, tak aby bylo maximálně zamezeno černým odběrům.