Bilance za 20 let. Ztráty vody klesly o 85%

Pozadí hlavičky stránky

Voda odpovídající naplněné přehradě Morávka se v roce 1996 ztratila v ostravském vodovodním systému. Od té doby se zejména díky investicím a moderním technologiím podařilo snížit ztráty o 85 % na hodnotu 12,75 %. Podle společnosti Ostravské vodárny a kanalizace je současný stav ztrát na minimu a dá se snižovat již jen mírně.
Ve společnosti OVAK mají k dispozici data o ztrátách vody od roku 1996. Právě v tomto roce se v Ostravě ztratilo dnes neuvěřitelných skoro 16 mil. m3 pitné vody, což odpovídalo úrovni ztrát ve výši 36 %. O 20 let později je situace zcela jiná. Ztráty jsou pod hranicí 2,5 mil. m3.
Podle tiskové mluvčí společnosti OVAK Radky Vankové je hlavní příčinou systematická modernizace vodovodní sítě a důsledný monitoring všech anomálií na vodovodní síti: „Díky efektivní spolupráci naší společnosti s městem Ostrava jdou ročně stamiliony korun do obnovy a oprav vodovodní infrastruktury. Výrazně se tak snížil počet havárií a klesl objem ztracené vody, řekla R. Vanková a poukázala i na další důvod zásadního zlepšení: „Ve spolupráci se společností SUEZ zavádíme v Ostravě moderní technologie, které se osvědčily v západní Evropě. Jde hlavně o oblast monitoringu sítě. Používáme aplikaci SCADA jako součást moderního dispečinkového pracoviště a stále rozvíjíme vzdálený odečet vodoměrů.“
Snížit ztráty vody na nulu není podle OVAKu technicky možné. „Vodovodní síť včetně vodovodních přípojek dosahuje v Ostravě přes 1.400 kilometrů a je nemožné absolutně zabránit úniku vody. Ve srovnání s ostatními společnostmi včetně těch ve vyspělých evropských zemích jsme na tom v Ostravě velmi dobře,“ uzavřela Radka Vanková.