Lovci kešek riskovali své zdraví v kanalizaci

Pozadí hlavičky stránky

Na základě tragických událostí z června tohoto roku v Praze, kdy příznivci geocachingu hledali tzv. kešky v zatrubněné podzemní části Motolského potoka, reagovala i společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK) a prověřila situaci ve stokové síti v Ostravě. Byly nalezeny celkem 3 kešky, které OVAK odstranil, protože vstup a pohyb v kanalizaci pro nepoučené osoby je zakázaný a zdraví nebezpečný.
Geocaching je zábava, která si získala své příznivce na celém světě. Má, ale svá pravidla, jejichž porušení může zapříčinit poškození zdraví hledače nebo přímo jeho smrt. Umístění kešek do stok a kanalizací, které nejsou veřejně přístupné, odporuje pravidlům Geocachingu i platným nařízením, protože vstup osob do stokové sítě, které nejsou proškolenou obsluhou stokové sítě, je zakázán. Vstup těchto osob je nežádoucí z hlediska bezpečnostních, hygienických a zdravotních důvodů, kdy v krajních případech může dojít i k ohrožení života. Podle internetového serveru, který se problematikou geocachingu zaobírá, OVAK zjistil, že do ostravských stok i po pražské tragédii vstoupilo několik skupin dospělých, které sebou měli dokonce i velice malé děti.


„Byli jsme šokováni, že dospělí v rámci trávení volného času neváhají riskovat životy nejen své, ale i dětí,“ sdělil Ing. Jan Baštínský, vedoucí střediska údržby kanalizační sítě.
Na základě šetření na internetu i ve stokové síti zajistil OVAK 3 kešky, které odstranil a informoval o důvodech jejich vlastníky, a dále kde si mohou kešky vyzvednout. OVAK chápe, že podzemní prostory stokové sítě jsou zajímavým místem, nicméně umístění kešek ve stokové síti odporuje platným nařízením i samotným pravidlům geocachingu. Vstupy do stokové sítě, které z provozních důvodů nelze technicky zajistit proti vniknutí nepovolaných osob, budou opětovně opatřeny informačními zákazovými tabulkami. OVAK věří, že příznivci geocachingu najdou pro umístění kešek jiná, zajímavá, vhodná a bezpečnější místa. V případě opakovaného umístění, popř. umístění na jiném místě v rámci provozované stokové sítě, předá OVAK podnět Policii ČR.