Hydropuls - šetrná regenerace studní v Ostravě

Pozadí hlavičky stránky

Po pilotním prozkoušení unikátní technologie Hydropuls OVAK v letošním roce používá tuto inovativní metodu pro čištění 7 studní na svých prameništích v Ostravě-Nové Vsi a Ostravě-Dubí.

Co je metoda Hydropuls? Současná doba se vyznačuje úbytkem zdrojů pitné vody. Je velmi důležité maximalizovat péči stávajícím zdrojům s důrazem na využití moderních efektivních metod šetrných k přírodě. Takovou metodou je Hydropuls.

Popis metody
Základní princip vytváření impulsu prudkou expanzí vysoce komprimovaného plynu nebo kapaliny je používán již od začátku padesátých let pro různé účely jak v seizmickém průzkumu tak i při těžbě ropy. Začátkem devadesátých let byly vyvinuty první modifikace impulzní technologie pro použití jako metody pro regenerování studní.
Princip účinku spočívá v tom, že jsou prostřednictvím pod vysokým tlakem pulzujících dávek plynu nebo vody přiváděných pomocí impulzního generátoru zapuštěného do studny tlakovou hadicí vytvářeny následky tlakového impulsu. Impulzní generátor je vybaven systémem ventilů, který je schopen, během krátké spínací doby (milisekundy) uvolnit energii akumulovanou v generátoru ve formě plynu nebo vody pod vysokým tlakem, v důsledku čehož vznikají hydraulické rázové vlny. Zároveň je v důsledku náhlých změn objemu způsobován kavitační efekt (kavitace), jehož následkem je vytvoření „vakuové bubliny“, která následně kolabuje a přitom vytváří hydraulickou „vlnu sání“.


Alternující účinek zatížení a odlehčení tlakem vede k uvolnění jemnozrnných, železitých a manganičitých podílů, sintrů apod. zanesených v nánosech štěrku a v pórovitých částech zvodnělé vrstvy. Uvolněná na-plavenina je „vlnou sání“ transportována ke středu studny, kde je odčerpána.
Tato metoda je schválenou metodou dle DVGW (Německé sdružení pro oblast plynu a vody) – Dokument W 130.