BOJ S MNOŽENÍM POTKANŮ NIKDY NEKONČÍ

Vysoká životní úroveň lidské civilizace je doprovázena přítomností kolonií potkanů. Odpadky, které člověk vyprodukuje, jsou jejich bohatým zdrojem potravy, a tak může v městské aglomeraci dosáhnout jejich počet v poměru k lidem až 5:1. Aby se jejich množství v lokalitě města Ostrava snížilo, realizují Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK) každoročně tzv. plošnou nebo lokální deratizací stokové sítě města Ostravy, která v roce 2019 předpokládá pokládku přibližně 14 tisíc nástrah od května do konce listopadu. Náklad na deratizaci se pohybuje více než milion korun ročně.

OVAK věnuje dlouhodobě pozornost nežádoucí přítomnosti potkanů v provozované stokové síti města Ostravy. Deratizace se provádí se za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění ekonomickým škodám. Pravidelné provádění slouží jako prevence proti vnikání hlodavců do objektů s cílem znemožnění jejich zahnízdění, zamezení přístupu ke zdrojům potravy a především zabránění vzniku a šíření infekčních nemocí lidí. Potkan je přenašeč řady nebezpečných nakažlivých nemocí od myšího tyfu, krysí skvrnivky, leptospirózy, salmonelózy až po tuberkulózu, tularémii nebo Weilovu žloutenku.
„Město Ostrava vítá iniciativu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., která každoročně provádí lokální deratizaci kanalizační sítě na území města a brání tím přemnožení hlodavců, čímž snižuje riziko přenosu různých nemocí. Město by uvítalo, aby i další správci technické infrastruktury prováděli stejně četnou deratizaci na jimi provozovaných sítích jako provádí správce městské kanalizace.“, řekla náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová.

V návaznosti na rok minulý probíhá i v letošním roce intenzivní plošná deratizace vybraných částí stokové sítě v rámci velké části městských obvodů města Ostravy. Plošná deratizace zintenzivňuje průběžně prováděnou deratizaci provozované stokové sítě a je tak prováděna takřka kontinuálně. Zejména pružně reaguje na podněty našich zákazníků – občanů, kteří na lokální výskyt mohou upozornit. Paradoxně občas občané upozorňují na výskyt potkanů tam, kde pro potkany vytvářejí sami takřka idylické podmínky pro život. Příkladem může být příděl obrovského množství potravy, kterou pohazují kolem, do popelnic a rovněž ji splachují do kanalizace. Potkani tak mají v kanalizaci ideální podmínky a jejich množení je těžké zabránit. Je dobré vědět, že vypouštět zbytky odpadních vod se zbytky potravin je i z tohoto důvodu v rozporu s Kanalizačním řádem. Každé takové zjištění je pak řešeno s jednotlivým producentem odpadu. Kanalizace je pak také tzv. zatukovaná a vyžaduje tlakové čištění. Množství potravin vypuštěné do kanalizace není zjistitelné, ale tukové ucpávky jsou evidovány v řádu desítek. Přibližné množství podílu zachycených zbytků potravin na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze je cca 7% z celkového zachyceného plovoucího odpadu.

„Chceme apelovat na všechny obyvatele města Ostravy, aby nesplachovali zbytky jídel a rozpuštěné tuky ze smažení, které potkanům následně slouží jako potrava. Všechny vlastníky nemovitostí žádáme o součinnost při naší snaze zbavit kanalizační síť potkanů tím, že zajistí deratizaci svých objektů a vnitřních rozvodů, protože bez jejich pomoci a koordinace s plošnou deratizací je celková účinnost deratizace snížena,“ uvedla Radka Vanková, vedoucí oddělení vztahů s veřejností.

Nástraha k likvidaci potkanů není na bázi jedu, ale působí jako antikoagulant, jehož cílem je snižovat srážlivost krve a způsobit zástavu krevního oběhu. V rámci ochrany zvířat byly tyto látky testovány a doporučeny jako účinné a bezbolestné. Jsou aplikovány ve formě „nástrahy,“ která obsahuje přesnou dávku pro hubení potkanů. Pro bezpečnost ostatních zvířat je nástraha vkládána jen a pouze do kanalizačních šachtic, které jsou uzavřeny.