Deratizace v Ostravě

Potkani jsou neoddělitelnou součástí lidské civilizace. Čím větší životní úroveň má člověk, tím lépe se daří i jim, protože odpadky, které člověk vyprodukuje, jsou pro ně bohatým zdrojem potravy. Potkani jsou velmi houževnatí, přežijí pád z více než desetimetrové výšky a umí plavat několik dnů bez odpočinku. Dožívají se až tří let a jeden pár může za rok přivést na svět až 2 000 potomků. Podle různých zdrojů může ve městské aglomeraci dosáhnout jejich poměr k lidem až 5:1.  Aby se jejich počet v lokalitě města Ostrava snížil, realizují Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK) každoročně tzv. plošnou nebo lokální deratizací stokové sítě města Ostravy, která předpokládá pokládku přibližně 15 tisíc nástrah.

Potkan představuje pro člověka a domácí zvířata nebezpečí především jako přenašeč řady nebezpečných nakažlivých nemocí. Od myšího tyfu, krysí skvrnivky, leptospirózy, salmonelózy až po tuberkulózu, tularémii nebo Weilovu žloutenku. Nemalé škody způsobuje na různých zařízeních i jako hlodavec, protože jeho zubům neodolá ani beton.

Plošná deratizace realizovaná společností OVAK v letošním roce, proběhne ve dvou etapách a naváže na lokální deratizaci stokové sítě, která je realizována našimi zaměstnanci, kteří jsou k tomuto speciálně školeni. Pro provozovatele stokové sítě je důležitým podkladem pro zpracování plánu plošné deratizace. Aktuálně připravovaná plošná deratizace bude realizována na jaře a na podzim 2018 s tím, že v obou etapách je prováděna stejně jako lokální, tj. po prvotním položení nástrah, proběhne po cca 5-14 dnech kontrola a příp. dosyp nástrah. Z obou těchto typů deratizace pak vychází námi zpracovávaný a dlouhodobý plán deratizace stokové sítě. OVAK a.s. v tomto roce provede přes 15 000 pokládek nástrah, které představují pokrytí cca 75 % celé spravované sítě.

Plošná deratizace je prováděna v problematických lokalitách i potencionálně rizikových místech s větší koncentrací obyvatel, např. na sídlištích, v okolí stánků s rychlým občerstvením, v okolí popelnic apod. Ke zvýšenému výskytu potkanů, bohužel, ve velké míře přispívají sami obyvatelé, kdy do kanalizace často splachují v rozporu s Kanalizačním řádem zbytky jídel. Svým dílem k tomu přispívají i poslední dobou populární drtiče odpadků používané v kuchyních, které jsou však pro vypouštění odpadu do kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci města Ostravy zakázány. Potkani tak mají v kanalizaci ideální podmínky a jejich vyhubení je obtížné. Při plošné deratizaci není populace potkanů v kanalizaci zcela vyhubena, ale drží se na únosné míře.

Nástraha není na bázi jedu, ale působí jako antikoagulant, jehož cílem je snižovat srážlivost krve a způsobit infarkt. V rámci ochrany zvířat byly tyto látky testovány a doporučeny jako účinné a bezbolestné. Jsou aplikovány ve formě „nástrahy, která obsahuje přesnou dávku pro hubení potkanů. Pro bezpečnost ostatních zvířat, je nástraha vkládána jen a pouze do kanalizačních šachtic, které jsou uzavřeny.

Přesto, že získáváme poznatky o výskytu potkanů ve stokové síti zejména od našich zaměstnanců, za jakékoliv podněty občanů s místy výskytu těchto hlodavců budeme velice rádi. Veškeré podněty lze oznámit na telefonní zákaznické lince 848 100 700, elektronicky pomocí našeho webového kontaktního formuláře, který je k dispozici na stránkách www.ovak.cz, příp. lze zaslat písemný podnět na adresu naší společnosti: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava.

Chceme apelovat na všechny obyvatele města Ostravy, aby nesplachovali zbytky jídel a rozpuštěné tuky ze smažení, které potkanům následně slouží jako potrava. Všechny vlastníky nemovitostí žádáme o součinnost při našem boji s potkany tak, aby zajistili deratizaci svých objektů a vnitřních rozvodů, protože bez jejich pomoci a koordinace s plošnou deratizací je celková účinnost deratizace snížena. Tuto službu je také možné u OVAK a.s. objednat.