OVAK získal zvláštní cenu v soutěži Chytrá města

Pozadí hlavičky stránky

2018 - „Chytrá města pro budoucnost“ je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl definovat trendy, propagovat tzv. SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice. V závěru září vybrala porota prvního ročníku uvedené soutěže vítěze v různých oblastech. V kategorii Hospodaření s vodou byla zvláštní cena poroty udělena projektu „Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství, “ akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (dále společnost). Byl oceněn její významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou.

Principem projektu je dálkový odečet vodoměrů, který umožní spotřebiteli mít neustálý přehled o aktuální spotřebě vody. Systém funguje na principu odečtu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu přijímané přijímači. Přijímače přenášejí data do datového uložiště za pomocí technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu dat. Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele. Kromě přehledu o spotřebě umožňuje systém i například varování spotřebitele formou e-mailu, pokud dojde u spotřebitele k nestandardnímu odběru (úniku) vody.
„Z udělení zvláštní ceny máme velkou radost. Je to uznání naší investice do budoucnosti Ostravy, sdělil Ing. Petr Konečný, generální ředitel společnosti a dodal: „Princip SMART technologií vidíme všude kolem nás. Stále více lidí používá chytrý telefon, chytrou televizi a někdo třeba i chytrou ledničku. Nechceme být pozadu ani v takové oblasti, jako je vodárenství. Snažíme se zlepšovat naše služby a přinášet obyvatelům Ostravy řešení, která jim pomáhají v každodenním životě.
Základním předpokladem k možnosti využívat chytrý vodoměr je pokrytí oblasti tímto systémem. Vysílače jsou zatím instalovány na vodoměry v městské části Výškovice, Zábřeh, Hrabůvka, Dubina, Stará Bělá a Vítkovice. Cílem je vytvářet celistvé pokrytí přijímači podobně jako budují pokrytí mobilní operátoři. Vysílače je možné umístit jen na ty vodoměry, které jsou s touto technologií kompatibilní. V současné době, ani v pokrytých lokalitách, není technologicky možné instalovat vysílače na všechny typy vodoměrů. Tento nedostatek se odstraňuje v rámci přirozené obměny vodoměrů nahrazováním stávajících vodoměrů za novější typy. V pokrytí bude společnost pokračovat směrem k městským obvodům Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz. Podmínkou využívání těchto služeb je, aby zákazníci byli odběrateli společnosti, to znamená, měli uzavřenou Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Služba se netýká bytových vodoměrů.
Vyhlašovatelem soutěže je SCII /Smart City Innovations Institut z.ú./, nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří prioritních os: otevřené platformy odborníků v prostoru SMART CITY, dlouhodobé metodické standardizace principů SMART CITY na celostátní i mezinárodní úrovni a vývoj vlastních specifických produktů. Soutěž se koná pod záštitou resortu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.