OSTRAVA MÁ OPĚT REPUBLIKOVÉ PRVENSTVÍ - City Cycler

Malý kanalizační vůz s recyklací, KAISER City Cycler, první kanalizační vozidlo svého druhu v České republice, bylo uvedeno do provozu společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK) v Ostravě. Vozidlo je určeno k vysokotlakému čištění městské kanalizace za využití technologie umožňující opětovné využití čistící vody prostřednictvím kontinuální recyklace. Jedinečnost vozidla spočívá především v jeho velikosti a celkovém kompaktním provedení, které zlepšuje jeho využití v hustém městském provozu a místech se zúženým nebo sníženým profilem průjezdu. Vozidlo bylo vyrobeno u renovovaného výrobce v Lichnštejnsku a jeho hodnota je více než 9 miliónů korun bez DPH.
Hledání vhodného vozidla se specifickými parametry, které by zlepšilo úroveň služeb v oblasti čištění kanalizací a příprava jeho nákupu probíhala od roku 2015. Cílem bylo doplnit technologický park vozidel o vozidlo, které při zachování obdobných parametrů výkonu mělo zmenšené rozměry. Díky špičkovému technickému řešení výrobce a váhově optimalizovaným dílům, bylo možno nástavbu osadit na dvojnápravový podvozek IVECO ML180E32 4x2, splňující již emisní limit EURO 6c. Vozidlo je vybaveno dálkovou diagnostikou prostřednictvím GSM a GPS.

 


Vozidlo obsahuje nerezovou cisternu, vysokotlaké pomaloběžné čerpadlo – převaděč tlaku - pumpa KDU-148, vakuové – vodokružné čerpadlo KWP 900i a systém recyklace Rotomax. Technologie Rotomax umožňuje využití systému recyklace čistícího média (vody) i v náročných podmínkách. Pracuje na principu oscilujícího filtračního bubnu, který je zabudován v přední části kalové cisterny a tento jednostupňový filtrační systém odděluje pevné látky (kameny, písek, atd.) od odpadní vody, která se pak znovu využívá pro samotné čištění. Tímto odpadá nutnost odběru pitné vody z hydrantu i nezbytné přejezdy vozidla (úspora času, vody a PHM). Použitá technologie umožňuje samočištění (oplach) filtračního bubnu, což usnadňuje práci samotnou, tak následnou údržbu vozidla.
Vozidlo má zařazeno do systému i ochranu před mrazem při přejezdu při využití naftového ohřevu, cirkulace a předehřevu vody. Jednotka zajištuje dostatečný ohřev pro přepravu vozidla až do max. 15°C. V zahraničí je tento systém využíván především v alpských zemích.
Samotné ovládání nástavby je pro obsluhu velice jednoduché a intuitivní. Ovládání je primárně prováděno skrze dálkový ovladač, popř. z místa obsluhy, které je umístěno v zadní části vozidla. Osádka vozidla si jeho provoz vozidla a jeho ovládání nemůže vynachválit. Oceňuje především logické rozmístění prvků na vozidle, kvalitní dílenské zpracování, vysoký výkon na vozidlo dané velikosti, jednoduchost obsluhy a údržby, včetně údržby vozu na konci směny, nízkou hlučnost a také nízkou spotřebu pohonných hmot.
OVAK má v rámci Česká republiky mnohá prvenství. Kromě zavedení malého kanalizačního vozu s recyklací KAISER City Cycler bylo v Ostravě i poprvé provedeno zavedení dálkového odečtu vodoměrů nebo využito čištění vodovodního potrubí pomocí vodní tříště, tzv. ICE PIGGING. OVAK aplikuje moderní technologie a jejich prostřednictvím zlepšuje své služby obyvatelům Ostravska.