Nové zákony mění smlouvy o dodávce vody

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) je nucena uzavřít nové smlouvy se svými zákazníky. Tento krok si vyžádaly novelizace zákonů platných od letošního roku, zejména se jedná o Občanský zákoník a novelu Zákona o vodovodech a kanalizacích. Novou smlouvu si mohou lidé stáhnout ze stránek www.ovak.cz v sekci Ke stažení, elektronicky ji vyplnit, podepsat a odeslat podepsanou poštou. Pokud tak neučiní, budou v budoucnu kontaktováni dopisem. Tento proces je a bude dlouhodobý. Zákonná lhůta, k provedení změn v souladu s novou legislativou, je stanovena až do roku 2024.
Změna, kterou si vyžádala nová česká legislativa, se týká všech 30 tis. smluv uzavřených mezi společností OVAK a jejími zákazníky. „Našim klientům chceme tuto změnu co nejvíce usnadnit. Proto jsme připravili formulář smlouvy na webu, který si mohou lidé doma v klidu pročíst, elektronicky ji vyplnit a odeslat. Je nutný vlastnoruční podpis, proto je třeba dokument zaslat fyzicky. Osobní návštěva našeho klientského centra ale není nutná,“ řekla tisková mluvčí společnosti OVAK Radka Vanková.
Pokud tak lidé neučiní, budou kontaktováni společností OVAK dopisem od druhé poloviny letošního roku. „Věřím, že naši zákazníci tuto situaci, kterou si vyžádaly nové zákony, pochopí. Budeme se snažit jim vše maximálně usnadnit. Vzhledem k velkému počtu smluv bude proces dlouhodobý, přesto věříme, že ve spolupráci s  našimi zákazníky proběhne vše hladce,“ dodala Radka Vanková.  

Změnu smluv si vyžádaly legislativní změny platné od 1. 1. 2014, zejména Občanský zákoník a novelizovaný Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Nové smlouvy jsou rozšířeny o povinné náležitosti stanovené zákonem, ke kterým patří například uvedení vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku, uvedení počtu trvale připojených osob apod. Obchodní podmínky zůstávají i nadále součástí smlouvy, ale jsou upraveny tak, aby respektovaly ustanovení smlouvy podle nového Občanského zákoníku.