Aktualizace smluv

Pozadí hlavičky stránky

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali, že naše společnost zahájila od letošního dubna proces aktualizace smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod uzavřených před 1. 1. 2014. Aktualizaci smluv si vyžádala změna zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění zákona č. 275/2013 Sb., který ve svém ustanovení § 8 odst. 16 a 17 rozšířil povinné náležitosti smlouvy, a to i na smlouvy uzavřené před účinností tohoto zákona.

Naše společnost přísně dbá na dodržování všech zákonů a předpisů, a proto v následujících 8 letech požádá o aktualizaci smluvního vztahu písemně všechny odběratele, kteří mají smlouvu uzavřenou před tímto datem. Termín pro uvedení smluv do souladu se zněním tohoto zákona byl stanoven do 1. 1. 2024. 

Smlouvu je možné aktualizovat i dříve. Proto nevylučujeme, že například při změně způsobu úhrady faktur, zasílacích údajů či vlastníka nemovitosti budeme mít snahu tuto nezbytnou změnu smlouvy provést při této příležitosti. 

Pro naši společnost se jedná a bude jednat o časově i administrativně náročnou záležitost. Proto vám předem děkujeme za pochopení a vstřícný přístup při aktualizaci smluvního vztahu.