Odpadní voda je v Ostravě čištěna na špičkové úrovni

Generální ředitel společnosti Ostravských vodáren a kanalizací Petr Konečný:

Ostrava 2018 - Životní prostředí je v Ostravě dlouhodobě velké téma. Mluví se ale hlavně o ovzduší. Odpadní voda zůstává stranou pozornosti. Letošní téma Světového dne vody vyhlašovaného OSN ale směřuje právě do oblasti nakládání se znečištěnou vodou. Jak to v této oblasti vypadá v Ostravě, jsme se zeptali generálního ředitele společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Petra Konečného.

V rámci ochrany životního prostředí není odpadní voda v Ostravě hlavním tématem. Čím to je?

Ostravany nejvíce trápí kvalita ovzduší, a proto se o ní mluví nejvíce. Je ale dobře připomínat, že existuje oblast ochrany životního prostředí, kde je Ostrava na špičkové úrovni. A to je právě nakládání s odpadní vodou z kanalizace respektive její čištění. Vyčištěná voda, která vytéká do Odry z ústřední čistírny odpadních vod je v řadě parametrů lepší než samotná voda v řece.

Kde a jak se odpadní voda v Ostravě čistí?

Tím nejdůležitějším místem je právě Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze, která v loňském roce oslavila 20 let od uvedení do provozu. I díky ní kleslo znečištění v Odře patnáctinásobě a došlo k druhovému i množstevnímu obohacení rybí populace.

O čištění vody se v Ostravě stará OVAK, ale potrubí a čistírny patří městu. Je to tak?

Přesně tak. Město si najalo na profesionální správu své infrastruktury provozní firmu OVAK a přeneslo na ni všechna rizika a odpovědnosti spojené s kvalitou služby. A troufám si říci, že je s jejími službami spokojeno.

Významným akcionářem OVAK je francouzská skupina SUEZ, světový technologický leader v oblasti provozování vodárenských a kanalizačních sítí, včetně čištění odpadních vod. Díky tomu máme přístup k nejnovějším technologiím a postupům, které dle možnosti zavádíme a řada z nich slouží přímo občanům. Městu patří infrastrukturní majetek a je také významným akcionářem OVAKu, silně zastoupeným ve správních orgánech, takže může řadu věcí přímo ovlivnit a má vše pod kontrolou.

Je tedy ještě něco, co by se dalo v rámci čištění odpadní vody v Ostravě zlepšit?

Tak především je třeba dokončit dostavbu kanalizace v oblastech, kde ještě není nebo je existující kanalizace napojena do vodních toků na tzv. volných výústech. A nesmíme zapomínat ani na větší uvědomění občanů i firem, pokud jde o nakládaní s odpadní vodou. Rezervy jsou například v nakládání s odpadní vodou v septicích nebo žumpách. Ze zákona existuje povinnost tyto pravidelně vyvážet a doložit, že voda byla správně zlikvidovaná. Kdo si tuto službu objedná u nás, tak může být v naprostém klidu a má jistotu, že voda skončila v jedné z čistíren odpadních vod. Kdo takový doklad nemá, porušuje zákon. Což platí i v případě, kdy je odpadní voda odváděna do dešťové kanalizace.

Světový den vody je jeden z nejznámějších světových dnů, který si připomíná celý svět. Jak ho oslaví OVAK?

U této příležitosti chystáme hned několik aktivit. Zmínil bych určitě soutěž Hledej pramen vody, která nám všem dělá velkou radost. Hlásí se do ní tisíc ostravských školáků a děti poznávají vodu přes hry a zábavu. Pro dospělé jsme pak připravili mimořádnou slevu na rozbor kvality vody ze studní. Hlavní ale je si uvědomit, že voda je ten nejcennější dar přírody, který musíme chránit. A to je hlavní poslání Světového dne vody.