Co patří do kanalizace a co ne?

Na tuto a další otázky, do pořadu ČT Dobré ráno, odpovídal vedoucí provozu kanalizační sítě Ing. Marcel Ulrich.

V nedávné době došlo v Londýně k případu, kdy kanalizaci ucpala obří hrouda tuku (vážící jako 11 autobusů). Stávají se takového případy i u nás? A čím se kanalizace nejčastěji ucpávají?

Přesněji 11 Doubledeckerů, ty tu nemáme, takže u nás by to muselo být 22 autobusů.  Případy ucpání kanalizace v důsledku tukových ucpávek se stávají i u nás v republice a každý provozovatel kanalizace je zná, měřítko produkce odpadních vod a také tuků v nich je však řádově menší i u největších měst v ČR. Nejčastěji se ucpávají kanalizace látkami, které jsou do kanalizace vhozeny a způsobí neprůtočnost potrubí. Tuky jsou jen jednou z příčin ucpávek.

Proč k tomu dochází? Co porušujeme a vyhazujeme, i když bychom neměli? Porušujeme tím nějaký řád? Existuje nějaký předpis, kde se uvádí, co nesmíme vyhazovat a vylévat do kanalizace?

U tuků v odpadních vodách je to způsobeno ochlazením, vytvořením shluků, které se nabalují na stěny potrubí, šachty a všechny objekty v kanalizaci. Poté do sebe nabalují plovoucí nebo posouvané předměty v odpadních vodách (hygienické potřeby, štěrk atd.) až vytvoří hroudu směsi, která vytvrdne a způsobí ucpávku, nebo zmenší průtočný profil. Do kanalizace splaškové nebo jednotné je možné vypouštět pouze odpadní vody, jakékoliv jiné látky je zakázáno vypouštět nebo vhazovat. Porušován je tak v první řadě Kanalizační řád, který mimo jiné stanovuje limity pro kvalitu vypouštěných odpadních vod do kanalizace provozovatele a také zakazuje vypouštění vyjmenovaných látek (např. zvláště nebezpečné látky – s povolením vodoprávního úřadu, nebezpečné látky a ostatní látky – radioaktivní, narušující materiál stok a technologie a také tuky a oleje.

Zvláštní pozornost by však měli věnovat této problematice provozovatelé restaurací, jídelen, přípraven jídla, bufetů a jiných provozoven, kde se s tuky nakládá. Tito producenti by měli odpadní vody předčišťovat v odlučovačích tuků. Provozovat tento v souladu s provozním řádem a především zajišťovat pravidelný odvoz vysrážených tuků. Nefunkční odlučovat tuků je často zdrojem následných problémů jak pro producenta odpadních vod, tak pro provozovatele veřejné kanalizace.

Existuje něco, co naopak můžeme do vodovodního odtoku a toalety vyhodit nebo vylít?

Vše, co je odpadní vodou je možné do domovního odtoku vylít. Vylévání odpadních vod s příměsi např. písku však může způsobit problém především přímo v domácnosti ucpáním vnitřního rozvodu.

Víme, že do odtoku nepatří použitý olej, kam tedy s ním?

Je třeba rozlišovat olej z kuchyní a jídelen a oleje motorové, které jsou samostatnou kapitolou. Zbytek mastnoty z pánve v kuchyni můžeme utřít savým papírem a ten vyhodit do komunálního odpadu mezi směsný odpad. Olej z fritéz pak je vhodné slévat do PET láhve a tu poté vhodit do kontejneru na oleje, pokud je v místě k dispozici nebo opět do směsného odpadu. Motorové oleje je nutno odvážet do sběrných dvorů, případně prodejci nového oleje, který by také měl starý olej odebrat.

Sledujte celý rozhovor v archívu ČT, Dobré ráno z 25.9.2017.