OVAK Solidarita

31.7.2020 - Mnoho ostravských kulturních zařízení, zájmových spolků nebo neziskových organizací přišlo v tomto roce o finanční podporu partnerů a sponzorů, protože v souvislosti s koronavirovou krizí byla většina akcí zrušena. Tento fakt, spolu s přetrvávajícími negativními dopady krize na ekonomiku v České republice, aktuálně zvyšuje existenční tlak zejména na kulturu, ale i další neziskové aktivity. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.) se rozhodla, že finančně podpoří společnosti, se kterými měla v letošním roce dohodu o partnerství a podpoře i přesto, že se připravované akce vzhledem k opatření proti šíření koronavirové infekce neuskutečnily či posunuly. Celkově bude pomoc nejen zachována, ale dokonce navýšena na téměř 1,4 mil. korun oproti loňským 1,1 mil. Kč.
Ekonomické důsledky opatření proti šíření koronavirové infekce dopadly v nějaké formě na většinu subjektů v České republice. O to závažnější důsledky však mají na akce nebo aktivity, které jsou plně nebo zčásti závislé na finančních sponzorech nebo dárcovství vůbec i během „normálních“ let. Vzhledem k rušení akcí za účasti většího množství osob nebyl často naplněn účel spolupráce, a partneři akcí jsou tak zbaveni povinnosti úhrady finančního plnění vůči organizátorům aktivit, ať už jde o akce společenské, hudební, sportovní a další.
Vedení společnosti OVAK a.s. se rozhodlo, že bez ohledu na to podpoří subjekty, které tyto akce organizují, v plné výši. Mezi obdarovanými jsou například Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Ostravská konzervatoř, Dolní oblast Vítkovice, Ostravské centrum nové hudby aj. Spolu s financemi, které ze společnosti OVAK a.s. získávají každoročně i subjekty z oblasti podpory handicapovaných osob, jde celkově o částku vyšší než 1 mil. korun. „Jsme součástí Ostravy a cítíme povinnost přispět k zachování kontinuity projektů, které jsou její neodmyslitelnou součástí,“ řekl generální ředitel OVAK a.s. Vojtěch Janoušek.
Za nejvýznamnější projev solidarity Ostravě a jejím občanům, kteří byli v době pandemie nejohroženější skupinou, lze považovat finanční podporu Domovu pro seniory IRIS v Ostravě-Mariánských Horách. OVAK a.s. finančně podpoří projekt revitalizace zahrady a úpravy veřejného prostoru domova. Více než polovina celkové podpory ve výši 500 000 Kč přitom pochází z odměn, kterých se vzdali do konce roku 2020 členové představenstva a dozorčí rady OVAK a.s., včetně zástupců akcionáře ze společnosti SUEZ.

 

Foto: Předání šeku proběhlo 31. 7. 2020 v 8.00 hodin v sídle společnosti OVAK, za účasti (zleva) pana Michala Mariánka, ředitele Domova pro seniory IRIS, Vojtěcha Janouška, generálního ředitele OVAK a.s., Tomáše Macury, primátora statutárního města Ostrava a pana Petra Konečného, generálního ředitele pro oblast vodárenství SUEZ CZ a.s.


I přes letošní nelehkou situaci ve školství OVAK a.s. pokračuje v organizaci již 19. ročníku ekologického projektu pro základní školy - HLEDEJ PRAMEN VODY, pomocí něhož se společnost snaží vychovávat mládež k ohleduplnosti a hospodárnosti v nakládání a využívání přírodních zdrojů. Zábavnou formou s motivací soutěže chce OVAK a.s. nejmladší generaci říci, že voda je nejcennější tekutina a je třeba s ní podle toho nakládat a chránit její zdroje. Zvláště dnes, kdy suché roky přetrvávají. Slavnostní vyhlášení projektu proběhne 25. 9. 2020 v 10.30 na Nové radnici. Partnerem vzdělávací akce je statutární město Ostrava.