Spolupráce se školami

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) jako regionální zaměstnavatel si plně uvědomuje význam spolupráce se školami všech stupňů, počínaje osvětou u základních škol přes podílení se na utváření zdrojů potenciálních budoucích zaměstnanců až po využití vědomostí a znalostí při tvorbě rozvojových programů pro zaměstnance nebo řešení odborných problémů.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. spolupracuje se školami dlouhodobě a intenzivně, v mnoha případech jsou vytvářeny zažité tradice, které tak podtrhují vzájemně prospěšné vztahy.

 

Činnosti spolupráce

 • Odborný dohled při zpracování bakalářských a diplomových prací
 • Bezplatné odborné praxe zaměřené na oblast vodního hospodářství
 • Zajištění exkurzí na vodohospodářských zařízeních
 • Projekty podporující studium technických oborů
 • Vyhledávání talentovaných studentů
 • Příprava a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance
 • Řešení odborných problémů

Přehled škol

 • VŠB-TU Ostrava
 • VUT Brno
 • Ostravská univerzita
 • Vysoká škola podnikání v Ostravě
 • Obchodní akademie Ostrava-Poruba
 • Obchodní akademie Mariánské Hory
 • SPŠ Ostrava-Vítkovice
 • SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava
 • SPŠ chemická a gymnázium, Ostrava-Zábřeh
 • Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava-Zábřeh
 • Střední škola elektrotechnická, Na Jízdárně, Ostrava

Ocenění v celostátní soutěži HREA 2023

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. získaly čestné uznání za dlouhodobý projekt „Výchova budoucích provozních montérů vodovodů“ v rámci celostátní soutěže HREA pořádané sdružením People management forum.

Projekt je realizován ve spolupráci se Střední školou stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu a je součástí Strategie vzdělávání města Ostravy.

Výchova kvalifikovaných odborníků je běh na dlouhou trať a polovina zaměstnanců OVAKu představuje ve společnosti profese dělnické.

Hlavním přínosem tohoto projektu je možnost získání plně zaškoleného mladého zaměstnance, který má zájem pracovat na pozici provozního montéra vodovodů.

 

img

Projekt: Výchova budoucích provozních montérů vodovodů

Je obecně známou skutečností, že práce schopných, zkušených a motivovaných zaměstnanců se promítají do celkových výsledků firmy. To si uvědomujeme i ve společnosti OVAK, a proto se snažíme motivovat zaměstnance, podporovat jejich iniciativu, vést je a rozvíjet jejich schopnosti.
Zároveň víme, že vychovat si kvalifikované odborníky, je běh na dlouhou trať. Navíc polovina zaměstnanců OVAK z celkového počtu 385 představuje ve společnosti profese dělnické. S úbytkem uchazečů na pracovním trhu a stále se zvyšujícím věkovým průměrem zaměstnanců v OVAK vyhlásilo vedení společnosti strategický cíl: „Příprava stipendijního programu s cílem zajistit budoucí zaměstnance na pozici provozní montér vodovodů ve spolupráci se středními odbornými školami“.   
Úspěšná spolupráce byla navázána se Střední školou stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu. Od března 2022 žáci oboru instalatér vykonávají dlouhodobou praxi v naší společnosti na pozici provozní montér vodovodů. Hlavním přínosem pro OVAK je možnost získání plně zaškoleného mladého zaměstnance, který má zájem o konkrétní pracovní činnosti.

Díky této spolupráci se společnost OVAK spolupodílí na dalších projektech této školy a MSK PAKT při akcích „Řemeslo má zlaté dno“ a „Kdo umí, ten si píská“. Zároveň tento projekt se stal součástí „Akčního plánu strategie vzdělávání města Ostravy 2023“.