Spolupráce se školami

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jako regionální zaměstnavatel si plně uvědomuje význam spolupráce se školami všech stupňů, počínaje osvětou u základních škol přes podílení se na utváření zdrojů potenciálních budoucích zaměstnanců až po využití vědomostí a znalostí při tvorbě rozvojových programů pro zaměstnance nebo řešení odborných problémů.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. spolupracuje se školami dlouhodobě a intenzivně, v mnoha případech jsou vytvářeny zažité tradice, které tak podtrhují vzájemně prospěšné vztahy.

 

Činnosti spolupráce

 • Odborný dohled při zpracování bakalářských a diplomových prací
 • Bezplatné odborné praxe zaměřené na oblast vodního hospodářství
 • Zajištění exkurzí na vodohospodářských zařízeních
 • Projekty podporující studium technických oborů
 • Vyhledávání talentovaných studentů
 • Příprava a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance
 • Řešení odborných problémů

Přehled škol

 • VŠB - TU Ostrava
 • VUT Brno
 • Ostravská univerzita
 • Vysoká škola podnikání v Ostravě
 • Obchodní akademie Ostrava - Poruba
 • Obchodní akademie Mariánské Hory
 • SPŠ Ostrava - Vítkovice
 • SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava
 • SPŠ chemická a gymnázium, Ostrava-Zábřeh
 • Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava-Zábřeh