Exkurze pro školy nebo vzdělávací zařízení technického směru

Aktuální informace: Od 9/2022 do  9/2025 probíhá rekonstrukce budov a technologického zařízení sedimentačních nádrží úpravny vody. Z tohoto důvodu nebude možno organizovat prohlídky technologického procesu úpravy vody na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves. Prohlídek Babylonu se toto omezení prozatím netýká.

Vodárenské exkurze jsou vítaným zpestřením pro vzdělávací zařízení/ školy technického směru. Pro svoji odbornost jsou výhradně věnovány školám se zaměřením na ekologii, úpravnictví vody nebo životní prostředí.

Na jaře ke Světovému dni vody nabízí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. pro širokou veřejnost Dny otevřených dveří. OVAK a.s. pomyslně otevírá dveře moderně-technologických zařízení, mezi než patří Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze a areál Úpravny vody Nová Ves. Termín je každoročně medializován v březnu. Účast je podmíněna rezervací prostřednictvím rezervačního formuláře, který je aktivní před vyhlášením Dne otevřených dveří obvykle v březnu daného roku.

Pokud si budete chtít prohlédnout, jak se u nás upravuje pitná nebo čistí odpadní voda, nahlédněte do virtuálního světa prohlídek na Videoportálu. Prohlédněte si provoz Úpravny vody v Ostravě - Nové Vsi nebo provoz Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě - Přívoze.

Chcete nahlédnout do počátků zásobování pitnou vodou? Navštivte novou expozici „Historie ostravského vodárenství - Babylon“, která vznikla v roce 2017 v srdci Ostravy, v areálu Úpravny vody Nová Ves. 

Skupinová Přihláška k exkurzi na Úpravnu vody Nová Ves nebo na ÚČOV. Přihláška k expozici "Historie ostravského vodárenství Babylon" pro jednotlivce.