Připravili jsme pro vás novou službu - zákaznický účet

Pozadí hlavičky stránky

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Vám nabízí novou službu „Prohlížení zákaznických dat na internetu“ prostřednictvím Zákaznického účtu, jejímž cílem je umožnit Vám z pohodlí Vašeho domova prohlížet data či vyřídit záležitosti související s odběrem pitné vody a odváděním odpadních vod.

Tato forma komunikace Vám umožní 24 hodin denně, 7 dní v  týdnu, mít přehled nejen o Vaší spotřebě vody, vystavených fakturách, platbách a odečtech vodoměru, ale také Vám přináší možnost provádět změny související s odběrným místem a sledovat stav jejich vyřízení, aniž by byla nutná Vaše osobní přítomnost v sídle naší společnosti.

Jak si aktivovat zákaznický účet?

Prostřednictvím našich webových stránek www.ovak.cz, Zákaznický účet.

Kdo se může zaregistrovat?

Odběratel, nebo třetí osoba zplnomocněná v platné smlouvě uzavřené s naší společností.

Co k tomu potřebujete?

Nejlépe aktuální fakturu vystavenou v souladu s platnou smlouvou, vystavenou od roku 2011, ve které jsou uvedeny údaje potřebné k zaregistrování.

Jak se zaregistrovat?

Co Vám registrace přinese?

Pokud nejste odběratelem ani oprávněnou osobou, nebo nechcete mít zřízen přístup pomocí přihlašovacího jména a hesla, můžete prostřednictvím zákaznického účtu formou „Obecného požadavku - dotazu“ zaslat jakýkoliv požadavek, dotaz, připomínku nebo reklamaci, případně nahlásit stav vodoměru prostřednictvím nabídky „Samoodečet“.