Hlášení poruch a odstávky vody

OVAK zabezpečuje plynulou dodávku pitné vody, monitoruje její kvalitu a dodávky v množství odpovídajícímu technickým parametrům a stáří vodovodního zařízení. Přesto může občas dojít k omezení nebo k přerušení dodávky pitné vody, a to převážně z důvodu vzniku poruchy na vodovodní síti.

K přerušení dodávky pitné vody dochází pouze ve výjimečných případech: 💧 porucha na distribuční síti pitné vody  💧 porušení smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem 💧 technické důvody provozovatele. Přerušení dodávky vody se řídí zákonem 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Při přerušení dodávky pitné vody z technických, nebo havarijních důvodů se zpravidla zajišťuje náhradní zásobování vodou.

Pokud dochází k plánované výluce dodávky vody, musí být zákazník vždy 15 dní předem informován o jejím přerušení. U vzniklých poruch, pokud přerušení překročí 120 minut, je zpravidla zajišťováno náhradní zásobování. V obou případech je při vlastní rozvážce vody její dovoz oznamován rozhlasovým zařízením na cisterně. Náhradní zásobování trvá po celou dobu výluky. OVAK dále zajišťuje odvádění odpadních vod jak od obyvatelstva, tak od podnikatelských průmyslových subjektů. Z důvodu vzniku poruchy na kanalizační síti může dojít k omezení či přerušení odvodu odpadní vody.

Bezplatná linka 800 202 700 Volejte 24 hodin denně
Pevná linka 597 475 711
596 241 228 Volejte 24 hodin denně
Využijte online formulář

Co musí informace obsahovat? 

  • místo poruchy/závady, tj. ulice, číslo popisné, číslo orientační, popřípadě jiné označení podle kterého lze prostor v terénu najít
  • charakter dané závady, reklamace, stížnosti

Za dodávku a kvalitu teplé užitkové vody společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. neodpovídá.