O společnosti

 Poslání společnosti | Vedení společnosti | Statutární orgány | Akcionáři | Etická charta SUEZ | Etika v obchodním styku I Etika - kontakt

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. dubna 1992. Den vzniku společnosti je datován na 1. květen 1992. Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky.

Základní údaje společnosti

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jsou zapsány v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 348.
IČ:  45193673
DIČ:  CZ45193673
Bankovní spojení : KB Ostrava
Číslo účtu : 5302761/0100

Poslání společnosti

Posláním akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace je:

  • zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod
  • být společností trvale zajišťující služby v souladu se všemi zákonnými normami a svou činností rovněž přispívat k ochraně životního a sociálního prostředí města Ostravy
  • provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat jejich rozvoj v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy

Nahoru Nahoru

 


 

Vedení společnosti

Ing. Petr Konečný, MBA, statutární ředitel
Ing. David Kutý, MBA - výrobní ředitel
Ing. Radka Trepková - finanční ředitelka
Ing. Kateřina Dančová, MBA - obchodní ředitelka
Ing. Julie Chytřinská, LL. M. - personálně-právní ředitelka

Nahoru Nahoru

 


Statutární orgány

Představenstvo OVAK a.s.

Ing. Tomáš Macura, MBA - předseda představenstva
Ing. Petr Konečný, MBA - místopředseda představenstva                                                          
Emmanuel René Germaine Madelin - člen představenstva
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - člen představenstva
Mgr. Kateřina Šebestová - člen představenstva
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. - člen představenstva
Ing. Antonín Láznička - člen představenstva


Dozorčí rada OVAK a.s.

Mgr. Michal Mariánek - předseda
PhDr. Pavel Kavka - místopředseda
Mgr. Jiří Stoch - člen
Ing. Marcela Zachová - člen
Ing. Ivan Strachoň – člen
Ing. Rostislav Řeha – člen
Ing. Tomáš Hruška – člen

Nahoru Nahoru


Akcionáři

Akcionář Podíl
SUEZ GROUPE 50,13 %
Statutární město Ostrava 40,60 %
Ostatní 9,27 %

SUEZ GROUPE 

V České republice působí skupina SUEZ v oblasti vodárenství ve 4 vodárenských společnostech, které zásobují pitnou vodou a odvádí a čistí odpadní vody pro více než 1 milion obyvatel České republiky. Celkem tyto společnosti zaměstnávají 1680 pracovníků. SUEZ byla vůbec první zahraniční vodárenskou společností, která začala investovat a působit v oblasti vodárenství v tehdejší ČSFR. SUEZ podporuje dlouhodobě ve velkých i malých českých městech ekologická a digitální řešení. Příkladem jsou technologie SMART metering, inteligentní odečty a sledování odběru vody, které se v mnoha městech ukázaly jako řešení přínosné pro všechny strany a které se osvědčily v době koronavirové krize. 

Už od 19. století pomáhá SUEZ díky svým odborným znalostem zlepšovat kvalitu života, chránit zdraví a podporovat hospodářský růst. Skupina SUEZ působí na pěti kontinentech a jejích 90 000 zaměstnanců usiluje o ochranu přírodních zdrojů, především vody, půdy a ovzduší. SUEZ poskytuje inovativní a udržitelná řešení ve vodním hospodářství, využití odpadů, sanaci lokalit zatížených průmyslovou činností, chytrá řešení pro nakládání se zdroji v obcích a městech a zvyšování environmentální výkonnosti v průmyslových odvětvích. Skupina poskytuje služby spočívající ve svozu a odstraňování odpadů a odvádění a čištění odpadních vod pro 64 miliónů lidí. Produkuje 7,1 mld. m3 pitné vody. SUEZ přímo či nepřímo vytváří více než 200 000 pracovních míst ročně a přináší nové zdroje v podobě 4,2 milionů tun druhotných surovin. Skupina SUEZ dosáhla v roce 2019 obratu 18 miliard EUR.

 

Statutární město Ostrava

Ostrava – sídelní město Moravskoslezského kraje a třetí největší město České republiky - se v posledních patnácti letech neuvěřitelně změnila. Z bývalého ryze průmyslového města se stává metropolí kultury, sportu, obchodu a turistiky.
Rozpracovaný územní plán města a strategický plán ekonomického rozvoje města hovoří jasnými fakty a čísly o budoucnosti města, stejně tak koncepce rozvoje dopravy a technické infrastruktury.
Vizuální změny města jsou nejvíc patrné. Přestože Ostrava nemá historicky cenné objekty, oplývá skvosty secesní a funkcionalistické architektury, zejména z počátku 20. století, kdy zaznamenala prudký rozmach právě díky rozvoji průmyslu.
Současná estetizace města se postupně dotýká všech městských částí, zejména však centra Ostravy. Příkladem může být zdařilá rekonstrukce Jiráskova náměstí či nedalekého Husova parku v centru města. Četné úpravy připravují město také na stále stoupající počet zahraničních návštěvníků a turistů, vždyť Ostrava se stává dějištěm mnoha významných kulturních a sportovních událostí, Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 nevyjímaje.
Sanace starých průmyslových lokalit, stejně jako dlouhodobá rekultivace poddolovaných území a hald a dobrá péče o stávající městské zelené plochy, mají překvapivý výsledek - na jednoho obyvatele Ostravy dnes připadá 30 metrů čtverečních zeleně. Změna celkové kvality ovzduší je rovněž velmi výrazná. Obsah škodlivin se jen v 90. letech snížil o 80 procent.
V Ostravě vznikly nové instituce a rovněž začaly být pořádány akce, které obohacují celoroční život města. Vyrostla nová sportoviště a sportovci z celého světa pravidelně navštěvují mezinárodní klání, například v lehké atletice, utkáních Davisova poháru, krasobruslení, volejbalu apod. Mezinárodní hudební a divadelní festivaly, desítky klubů, galerií, průmyslová i jiná muzea – to vše přidává Ostravě na atraktivitě. Charakter života Ostravy poznamenává i existence dvou velkých univerzit i vysoké školy podnikání, kvalitního zdravotnictví a dobré dopravní infrastruktury.
Turistika, cyklostezky, obnovené historické památky a spolupráce okolních regionů přitahují na Ostravsko stále více návštěvníků a zájemců o společenské dění. Všechny zmíněné fenomény tak přetvářejí Ostravu v zajímavý cíl nejen turistů, ale hlavně obchodníků a investorů.
 

Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy

nadmořská výška území: 193 – 336 m n.m.
roční teplota ovzduší: průměr 8,6°C
maximum 37,4°C
minimum –27,3°C
roční srážkový úhrn: 704 mm
průměrná spotřeba pitné vody: 97 l/ osoba/ den

Nahoru Nahoru

 

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

V čem je výhoda pití kohoutkové vody?

1)
kohoutková voda je zdravá

2)
kohoutková voda je čerstvá

3)
kohoutková voda je levná