Zpracování osobních údajů - odpověď na nabídku práce

Pozadí hlavičky stránky

Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Zákazníci

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti naší společnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to z důvodu plnění povinností, které naší společnosti vyplývají z právních předpisů, dále z důvodu plnění smlouvy s Vámi uzavřené, vymáhání pohledávek a v neposlední řadě z důvodu evidence a identifikace Vás jako zákazníků a uzavřených smluv. Bližší informace ke zpracování osobních údajů můžete nalézt zde.

Dodavatelé

Vážení dodavatelé, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti naší společnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména z důvodu výběru vhodného dodavatele, plnění smluv a jejich evidence, jakož i z důvodu případného školení BOZP a PO či vymáhání pohledávek. Bližší informace ke zpracování osobních údajů lze nalézt zde.

Škodní události

Vážení, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti naší společnosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a třetích osob v souvislosti se škodními událostmi, a to z důvodu efektivního řešení těchto škodních událostí a plnění povinností vyplývajících z právních předpisů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů můžete nalézt zde.

Akcionáři

Vážení akcionáři, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti naší společnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to z důvodu plnění povinností vyplývající z právních předpisů, zejména ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Bližší informace ke zpracování osobních údajů můžete nalézt zde.

Uchazeči o zaměstnání

Vážení, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti naší společnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů jako uchazečů o zaměstnání, a to zejména z důvodů posouzení vhodnosti uchazeče z hlediska volné pracovní pozice, o kterou se uchází, vedení databáze uchazečů o zaměstnání pro účely nabízení volných pracovních pozic a v neposlední řadě z důvodu prokázání provádění výběrových řízení v souladu s právními předpisy. Bližší informace ke zpracování osobních údajů můžete nalézt zde.

Kamerové záznamy

Vážení, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti naší společnosti dochází ke zpracování osobních údajů osob pohybujících se v areálech naší společnosti, a to zejména z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů naší společnosti a třetích osob a z důvodu zajištění ochrany vod a životního prostředí. Bližší informace ke zpracování osobních údajů lze nalézt zde.

Dispečink

Vážení, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti naší společnosti dochází ke zpracování osobních údajů osob, které se na naši společnost obrátily prostřednictvím dispečinku, a to zejména z důvodu plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a dále z důvodů ochrany majetku naší společnosti a zdrojů vody, evidence a identifikace osob, řešení havárií a v neposlední řadě z důvodu poskytování služeb zákazníkům naší společnosti. Bližší informace ke zpracování osobních údajů lze nalézt zde.

Návštěvy a exkurze

Vážení, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti naší společnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, jakožto návštěv a exkurzistů na provozech naší společnosti, a to především z důvodu jejich evidence, zajištění školení BOZP a PO a v neposlední řadě zajištění ochrany zdraví a majetku třetích osob pohybujících se v provozech naší společnosti. Bližší informace ke zpracování osobních údajů lze nalézt zde.

Technické vyjadřování

Vážení žadatelé o vyjádření, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti naší společnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to především z důvodu poskytování informací o existenci sítí, existenci zařízení v provozování správce, k možnosti napojení nebo vlastnících sítí v daném území a jejich evidence. Bližší informace ke zpracování osobních údajů lze nalézt zde.

Reklama a marketing

Vážení, dovolujeme si Vás informovat, že při činnosti naší společnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, jakožto zákazníků naší společnosti a rovněž osob z řad veřejnosti v souvislosti s reklamními, marketingovými akcemi či spotřebitelskými soutěžemi (dále jen „akce“), a to především z důvodu Vaší účasti na akcích, za účelem reklamy a marketingu a informování veřejnosti a v neposlední řadě z důvodu zasílání obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Bližší informace ke zpracování osobních údajů lze nalézt zde.