Souhlas se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů v databázi uchazečů společnosti

Pozadí hlavičky stránky

Souhlasím s tím, aby společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 348 ("společnost") zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, které jsem jí poskytl(a), a to za účelem vedení databáze uchazečů o zaměstnání pro účely nabízení volných pracovních pozic ve společnosti.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje bude společnost za uvedeným účelem zpracovávat a uchovávat v listinné i elektronické podobě, a to po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu, ledaže svůj souhlas ke zpracování osobních údajů odvolám před uplynutím této doby.