ZTRÁTY VODY V OSTRAVĚ POHLÍDÁ SATELIT

Pozadí hlavičky stránky

Každoroční investice do vodohospodářské infrastruktury Ostravě napomáhají k udržení nízkých

Každoroční investice do vodohospodářské infrastruktury Ostravě napomáhají k udržení nízkých ztrát vody v trubní síti a k dalšímu rozvoji vysokého standardu dodávek vody obyvatelům města i firmám. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK) věnuji této oblasti dlouhodobou pozornost s cílem zajištění kvalitní vody pro obyvatele města Ostrava a trvalé snižovaní ztrát vody v trubní síti. V roce 2020 dosáhly historického minima 1,5 milionu m3, což představuje jen 9,27 procenta z vody realizované. Nové technologie umožnují jít v péči o infrastrukturu ještě dále, a proto OVAK připravuje s dodavatelem pilotní projekt, který umožní satelitní vyhledávání skrytých úniků vody ve vodárenské infrastruktuře Ostravska.
Nová metoda satelitního vyhledávání skrytých úniků vody technologií UTILIS je založena na vyhledávání úniku vody pomocí satelitní analýzy určené lokality za využití technologie japonského vesmírného programu JAXA a satelitu ALOS – 2. Družice monitoruje zemský povrch z výšky 628 km pomocí mikrovlnného paprsku. UTILIS pak data pomocí složitých vzorců přepočítá a zobrazí potenciální místa úniku vody ze sítě. Senzor na satelitu zachycuje vyslané radarové impulsy, které dokáží rozlišit typ vody, zda se jedná o povrchovou, odpadní či pitnou. Systém je funkční za každého počasí a radarové odrazy pronikají do hloubky až tří metrů podle typu povrchu. Vyhodnocení snímků trvá v řádu jednotek dnů.
Projekt bude realizován prostřednictvím brněnské firmy Radeton. Výstupem je určení míst, která byla z vesmíru identifikována jako podezřelá z výskytu pitné vody pod povrchem. Prověřením těchto míst se násobně zvyšuje efektivita pátracích týmů, protože pozornost je zaměřena přímo na místa s výskytem úniků.
Detailní mapové výstupy s vytipovanými místy (čtverce 100 x 100 m) následně fyzicky prověří pracovníci monitoringu OVAK, lokalizují přesné místo poruchy, aby mohla být neprodleně opravena.
Společnost UTILIS na základě zpětné vazby a poskytnutí informací o úspešnosti dohledání úniků optimalizuje proces vyhodnocování satelitních snímků.
V rámci pilotního projektu bude satelitem nasnímkována oblast pokrývající 500 km potrubí a dodavatel předá 30 míst s pravděpodobným únikem vody.
V současné době probíhá příprava podkladů pro snímkování a jednání s dodavatelem. V případě úspěšnosti celého projektu, včetně jeho finanční efektivity, bude zváženo pokrytí družicovým mappingem celé vodárenské sítě na Ostravsku v délce přes 1000 km, s kompletním počtem podezřelých bodů úniků. Termíny zahájení a ukončení jsou nyní předmětem jednání,“ sdělil Ing. Petr Konečný, MBA, statutární ředitel OVAK.

Chcete se dozvědět více o ztrátach vody v ČR a porovnat postavení ČR v rámci EU? Čtěte tady