Ztráty vody v Ostravě na nízké hodnotě 8,13%

Pozadí hlavičky stránky

Díky investicím jak do moderních technologií, tak do kvality poskytovaných služeb došlo v Ostravě k dosažení nízkých ztrát vody v trubní síti.

Ta za rok 2022 činila 1,341 milionu m3, což představuje 8,13 procenta z vody realizované.
Jedná se o druhou nejnižší hodnotu od založení OVAK. Hodnota je výrazně pod průměrem v ČR a odpovídá průměru ztrát vod v tak vodohospodářsky vyspělé zemi jako je ☝🏻 Dánsko.  

Pro názornost: Průměrné ztráty vody v ČR činily za rok 2020 15,1 %.