Víte, kam s tukem a biologickým odpadem?

Ostrava je, jako každé velké město, závislá na mnoha systémech, které jsou nutné pro jeho existenci a bezproblémový život obyvatel. Jednou z nezbytností je i funkční kanalizace. Ta ostravská je dlouhá více než 930 km a na jejím konci je Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Kanalizační síť je složitý organismus, který pracuje pod dohledem kvalifikovaných odborníků společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. za pomoci vyspělé techniky.

O tom, jak bude kanalizace ve městě fungovat, rozhodují také občané a firmy tím, jak dodržují Kanalizační řád, který určuje, co do kanalizace patří a co ne. Nejčastější chybou je vhazování velkých hygienických předmětů, jakými jsou např. vlhčené ubrousky, ruličky od toaletního papíru nebo vylévání tuků, které se srážejí a nabalují se do velkých ucpávek zamezujících toku kanalizace tak, že dochází k haváriím včetně zaplavování sklepních prostor.

Také kuchyňský odpad způsobuje ucpání kanalizačních přípojek, zvýšení zápachu a rozmnožování potkanů.  

Tuky, které v kanalizaci ztuhnou na sebe postupně nabalují ostatní příměsi. Může tedy kromě jiných škod vzniknout tuková zátka a dojde k úplnému ucpání kanalizace.  

Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v kapalném nebo pevném skupenství. Látky, které do kanalizace nepatří, mají negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na provozní činnost. Způsobují technické problémy a v konečném důsledku prodražují proces odkanalizování a čištění, což má dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění a čištění odpadních vod (stočné).

Chovat se ekologicky má proto i ekonomický význam.