Vánoční nadílka aneb Finišuje oprava zatrubnění Petřkovického potoka

Nestává se velmi často, že stavební práce jsou dokončeny v souladu s harmonogramem. Obvykle zasáhnou klimatické podmínky, či problémy se samotnou realizací, nebo dodávkami materiálu. Ještě vzácnější je, když se práce stihnou dříve, než bylo plánováno.

S velkým potěšení tak můžeme oznámit, že stavba „Havarijní opravy zatrubnění Petřkovického potoka“ v části ulici Hlučínské bude dokončena o 10 dní dříve, a to k 20.12.2022. K danému datu bude obnoven provoz jak pro individuální dopravu, tak pro městskou hromadnou dopravu. Je nutno počítat s omezením rychlosti z důvodu dočasného povrchu, který bude v jarních měsících proveden do finální podoby. Oprava bude pokračovat ještě ve své poslední etapě v úseku mezi Základní uměleckou školou a zaústěním do Ludgeřovického potoka v měsíci lednu 2023, ale tato část stavby již bude bez výrazných omezení spojených s uzávěrami dopravy.

Všichni, kdo se na zajištění opravy podílejí měli cíl dokončit část v ul. Hlučínské před vánočními svátky od samotného počátku, přestože byl cíl velmi ambiciózní.  Bez ohledu na klimatické podmínky, na samotnou složitost celého díla, nutnosti překládat jiné sítě, svůj plán nad rámec harmonogramu splnili.

Na provedení všech prací, jejichž investorem je statutární město Ostrava, a které byly provedeny v předtermínu se mimo zhotovitele (OVAK a.s. se subdodavatelem SUBLAND s.r.o.) podíleli významnou měrou i spolupracující organizace GasNet, s.r.o., ČEZ, SSMSK, OK a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s., místní Obecní úřad, Městská policie Ostrava a občané Petřkovic a okolních obcí, kteří v průběhu této etapy dodávali podporu pracujícím přímo na stavbě svým pochopením a mnohdy i přáním, ať se vše podaří.

Váš OVAK