V Ostravě se uklízel lužní les

V rámci projektu „Oživení okolí areálu Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV),“ společně připravovaného s Městským obvodem Moravská Ostrava a VŠB-TU Ostrava, proběhl v sobotu 23. dubna, v náhradním termínu, úklid lužního lesa za areálem ÚČOV.

Úklid této lokality byl neoficiálním zahájením projektu, který má napomoci k ochraně biodiverzity k využití plochy o rozměru cca 15 ha a přiblížit jej návštěvníkům lokality, která leží v těsné blízkosti řeky Odry a evropské dálkové cyklotrasy EV4. Úklidu, který proběhl v rámci akce „Ukliďme Česko,“ se zúčastnilo celkem 63 dobrovolníků a 1 pes, kteří společně sesbírali více než 1 tunu pneumatik a 3 tuny směsného odpadu různého druhu. Vytříděný odpad byl následně přepraven k dalšímu zpracování do OZO, organizaci sobotního úklidu garantovaly Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Dalším pokračováním projektu „Oživení okolí areálu ÚČOV“ bude odborné posouzení současného stavu tzv. modrozelené infrastruktury areálu ÚČOV Ostrava a jeho okolí prostřednictvím bakalářských, diplomových, disertačních prací a terénních cvičení studentů Katedry environmentálního inženýrství, HGF, VŠB – TU Ostrava s návrhem doporučení ke zlepšení.