Uklidili jsme další skládku odpadu

Ve spolupráci se Student v lese proběhl úklid skládky odpadu v ochranném pásmu vodních zdrojů v Ostravě-Zábřehu vedle Avion Shopping Parku.

Do akce se zapojilo 18 dobrovolníků z Bezpečnostně právní akademie Ostrava. Studenti odvedli skutečně dobrou práci, nasbírali celkem 65 pytlů odpadu a naplnili celý kontejner, který zajistil Městský obvod Ostrava-Jih.  

Odstraněny byly dvě černé skládky blízko u sebe. Šlo hlavně o sklo, pet lahve, hadry, papíry, staré oblečení, plasty, igelity i elektrospotřebiče. Studentům a všem, co se do akce zapojili děkujeme!