Uklidili jsme další skládku

Díky spolupráci se Student v lese proběhla opět velmi uspěšná akce úklid skládky odpadu v ochranném pásmu vodních zdrojů v Ostravě-Zábřehu vedle Avion Shopping Parku.

Do akce se zapojilo 50 dobrovolníků z Bezpečnostně právní akademie Ostrava.
Studenti odvedli skvělou práci. Výsledkem je plný kontejner nejrůznějšího odpadu. Sklo, papíry, plasty, láhve , kábly, textil, pneumatiky, hadry, železo, stan, kolo....
Akce byla v hůře dostupném terénu, vynášení plných pytlů bylo fyzicky namáhavé.  
Děkujeme Městský obvod Ostrava-Jih, který zdarma přistavil kontejner.   
Jste skvělí, děkujeme!