Suez v Ostravě

Tento týden navštívil Ostravu a naši společnost krátce generální ředitel společnosti Suez pro oblast Evropy, pan Lyonel Rouve.

Záměrem návštěvy bylo osobně poznat region, potkat se alespoň s částí managementu společnosti OVAK a se zástupci města Ostravy, osobně s panem primátorem Tomášem Macurou.
Suez a město Ostrava jsou nejen největšími vlastníky, akcionáři OVAK, ale zejména se partnersky dlouhodobě podílejí na její správě prostřednictvím statutárních orgánů.
Suez má navíc zájem na pokračování své role odborného partnera společnosti a posílení přenosu technologických znalostí.

Delegace zamířila do provozu Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě - Přívoze, kde pozorně naslouchala představení naší společnosti a následně si prošla krátký okruh provozu čistírny. Lyonel Rouve se aktivně zajímal o celý proces odvodu a následného čištění odpadních vod, který jim přiblížil statutární ředitel OVAK Petr Konečný s Danielem Žárským, vedoucím provozu čistíren odpadních vod a Davidem Kutým, výrobním ředitelem OVAK.