Studuj a získej u nás praxi

Je obecně známou skutečností, že pracovní výsledky zkušených a motivovaných zaměstnanců se pozitivně promítají do celkových výsledků firmy. Zvyšování požadavků na kvalifikaci zaměstnanců je předpokládaným důsledkem technologického a technického rozvoje firmy v souladu s její strategií. To si uvědomuje také společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK). Vodárenská společnost se snaží své zaměstnance vhodným způsobem stimulovat, podporovat jejich iniciativu, vést je a rozvíjet jejich schopnosti.

Zároveň si je OVAK vědom, že vychovat kvalifikované odborníky, je běh na dlouhou trať. Společnost proto již dlouhodobě spolupracuje s různými typy středních i vysokých škol formou odborných praxí, konzultací při zpracování bakalářských a diplomových prací nebo účastí na vzdělávacích a rozvojových projektech škol podporovaných dotačními projekty. Mezi stálé „klienty OVAK“ lze řadit Střední průmyslovou školu chemickou akademika Heyrovského v Ostravě, Obchodní akademii Ostrava – Poruba, Obchodní akademii a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory, a pokud se týká vysokých škol, pak jednoznačně VŠB-TU Ostrava. 
Nicméně kvalifikovanými odborníky nejsou jen techničtí zaměstnanci, ale i zaměstnanci v dělnických profesích, kteří tvoří polovinu z celkového počtu 385 zaměstnanců vodárenské společnosti. S úbytkem uchazečů na pracovním trhu a stále se zvyšujícím věkovým průměrem zaměstnanců se společnost rozhodla zahájit spolupráci se školami s učebním oborem instalatér, a to ve formě realizace praktického vyučování žáků na pracovištích OVAK. Intenzivní jednání probíhala od loňského roku, především pak se Střední školou stavební a dřevozpracující v Ostravě – Zábřehu, s cílem zajistit budoucí zaměstnance na pozici provozní montér vodovodů.
Pro OVAK to znamenalo zejména připravit vybrané zaměstnance v profesi provozní montér vodovodů na jejich novou roli. Roli učitele, vychovatele, parťáka, „pracovního rodiče“. Protože jsou to právě oni, kteří svým přístupem nejvíce ovlivní, jakým způsobem budou žáci vnímat samotné řemeslo, pracovní prostředí, firemní kulturu či jaké si vytvoří pracovní návyky. A zejména, zda budou motivováni k tomu, aby po ukončení učebního oboru uzavřeli se společností OVAK pracovní smlouvu a dovednosti získané v průběhu studia uplatnili v praxi jako kvalifikovaní a odborně zdatní provozní montéři vodovodů.
Vstřícný přístup všech zainteresovaných stran vyústil v zahájení odborné praxe žáků na provozech vodovodní sítě a stavebních zakázek OVAK.

„Od začátku září u nás pokračují dva již zkušení žáci 3. ročníku a přidávají se k nám další dva noví žáci 2. ročníku. Věříme, že dlouhodobá spolupráce, pozitivní přístup kolegů, jejich odbornost a zázemí profesionální firmy podpoří u žáků zájem o práci v oboru, kterému se vyučili, usnadní jim přechod ze školy do trvalého zaměstnání a v ideálním případě povede tato oboustranně výhodná spolupráce k získání kvalifikovaných zaměstnanců pro naši společnost“, dodává Dagmar Divišová, vedoucí oddělení organizace a rozvoje OVAK.