Snižujeme ztráty vody

Rychlejší lokalizace úniků a tím i další snížení objemu ztrát, tj. AQUA LINK.

Novinkou v letošním roce pro monitoring vody v síti je instalace a vyzkoušení nového typu měření nátoků do monitorovací zóny, který je vhodný k osazení v obtížných podmínkách, kde není možné realizovat monitorovací šachtici a jeho instalaci je možné provést za provozu, bez odstávky potrubí.  


Jedná se o zařízení Aqualink flow sensor.  


Výhody použití měřidla:  

  •     Není nutno budovat finančně nákladné vodoměrné šachtice.
  •     Široký rozsah použití DN 80 – DN 400 mm.  
  •     Možnost instalace měřidla na všech typech materiálů potrubí.  
  •     Jednoduchá montáž přes navrtávku potrubí.  
  •     Instalace za provozu bez odstávky vody odběratelům.  

Profesionálně s ohledem na přírodu!