Probíhá podzimní deratizace

Aktuálně probíhá podzimní deratizace. Lokality vytipovává dle profesních šetření a hlášení občanů provozovatel kanalizační sítě. Plány se tak ročně upravují a reagují na případná nová ohniska.

Lokální deratizace se provádí v místech, kde lidé obvykle vyhazují zbytky jídel a kde tím pádem i hlodavci mají dostatek potravy. 
OVAK se soustřeďuje na místa s vysokou hustotou zástavby a počtu obyvatel, kde je deratizace nejúčinnější a nejefektivnější. Společnost také nezapomíná ani na okrajové části Ostravy.
V průběhu roku OVAK přijímá hlášení občanů o individuálních výskytech hlodavců a tato místa pak OVAK realizuje přednostně v rámci lokální deratizace. 
Během deratizace bude umístěno celkem cca 7200 ks návnad, tj. míst pokládek.
Společnost se snaží optimalizovat počty pokládek tak, aby nebyla síť ani přesycena látkami na deratizaci a stejně tak, aby nedošlo k nekontrolovatelnému přemnožení hlodavců. 

Současně bychom chtěli apelovat na občany, ale nevyhazovali potraviny na volnou plochu, zejména právě v okolí popelnic, a také nesplachovali zbytky jídel a rozpuštěné tuky ze smažení do kanalizace, které potkanům následně slouží jako chutná potrava. Pokud potkani nebudou mít potravu, nebudou mít důvod se v těchto místech sdružovat, řekla Radka Vanková, tisková mluvčí OVAK.