Proběhl OVAK Den otevřených dveří

V rámci Světového dne vody proběhl tradiční OVAK Den otevřených dveří.

Přihlášeným zájemcům jsme nechali nahlédnout pod pokličku provozu Ústřední čistírny odpadních vod, kde se návštěvníci seznámili jak s činností provozu ČOV, tak s technologickým procesem čištění odpadních vod, s prací operátora velínu ÚČOV, s činností Hydroanalytických laboratořích a také s činností pracovníků provozu kanalizační sítě.

Kdo se zajímá také o historii vodárenství mohl v rámci Dne otevřených dveří navštívit mini muzeum Babylon na Úpravně vody Nová Ves.

Velké DÍKY všem pořádajícím zástupcům provozu za osobní a příkladný přístup k návštěvníkům ve svém volném čase a také děkujeme všem návštěvníkům za hezky prožité odpoledne s lidmi, kteří mají rádi VODU, tak jako MY.