Povodeň v roce 1997 - memento

Povodeň 1997 v Ostravě si vyžádala životy několika lidí, miliardové újmy na majetku a životním prostředí. Značné škody napáchala i na zařízení pramenišť a Úpravny vody Ostrava-Nová Ves. Prakticky veškeré elektroinstalace, rozvaděče v přízemních a suterénních prostorách a rozvody byly zničeny. Na stavebních objektech vznikly rovněž nemalé škody.

Přes tuto složitou situaci byla Úpravna vody Ostrava-Nová Ves, včetně pramenišť, uvedena relativně velice rychle do provozu, čemuž přispěla nesmírná obětavost zaměstnanců provozu, uvolnění vysokých finančních částek pro nápravu povodňových škod a kvalitní práce dodavatelských firem podílejících se na jejich odstranění.

Věděli jste, že 1.7. 1997 byl ukončen zkušební provoz Ústřední čistírny odpadních vod a byl zahájen trvalý provoz? Jen o týden později povodeň pohltila i tento gigant. Voda zaplavila celý prostor čistírny a provoz tak musel být znovu ukončen. Po povodních se musely prostory vyčistit od naplaveného bahna, vyčerpat vodu, vše vysušit a uvést zpět do provozu. V září byla čistírna opět uvedena do provozu, škody způsobené divokou vodou se vyšplhaly na desítky milionů korun.

V novodobé historii města Ostravy zůstane červenec 1997 spjat s povodní, kterou ve statistických ukazatelích budou odborníci navždy porovnávat ve stoletém horizontu. Tato velká voda prověřila nejen sílu a charakter mnoha občanů ve městě, ale i pracovníky naší akciové společnosti - OVAK.

Společně s tímto výročím bychom si měli připomínat, že voda je sice dobrý sluha, ale může být zlý pán a pokud s ní nebudeme hospodařit zodpovědně, může nám to příroda velmi snadno připomenout.