Potřebujete napustit bazén?

Je tady léto a nejen děti se těší na koupání v domácích bazénech. Jak správně postupovat při napouštění vody do bazénů? To je aktuální otázka pro řadu z vás. Veřejná vodovodní síť není primárně určená pro napouštění bazénů. Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení vody. Rovněž hrozí pokles tlaku v síti, který se může projevit i u jiných odběratelů. Tento stav nelze nijak ovlivnit, ale dá se mu předejít dodržením některých zásad. Bazény prostřednictvím vodovodní přípojky doporučujeme napouštět pozvolna, plynule a mimo odběrové špičky. Odběrovými špičkami rozumíme zpravidla odpolední a podvečerní hodiny, nejen v pracovní dny, ale hlavně o víkendech.

Pokud se chystáte napouštět bazén přes vodovodní přípojku, je ideální dodržet tyto zásady:
• Začít napouštět bazén ještě před příchodem teplého počasí, v první teplý den budou mít stejný nápad i další majitelé bazénů.
• Provádět napouštění ve všední dny.
• Nejvhodnější doba je mezi 21. a 5. hodinou, což je doba mimo odběrovou špičku.
• Vodu napouštějte pomalu tzv. na půl kohoutku tak, jak si běžně napouštíte vodu v domácnosti. 1 m3 byste měli napouštět přibližně 1 hodinu. Nedojde tak poklesu tlaku ve vodovodní síti, k uvolnění sedimentů a tím k jejímu zakalení.

Napouštění bazénů je také vhodné předem konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. na telefonním čísle 800 202 700.

Přejeme pohodové napouštění a krásné léto!