OVAK žije vodou, žije Ostravou!

Víte, co znamená CSR? Je to zkratka anglického Corporate Social Responsibility a stručně řečeno, znamená to dobrovolný závazek firmy chovat se odpovědně ke společnosti a prostředí, jehož je firma součástí. Ve vztahu k okolí to znamená, že firmě není lhostejný region, ve kterém působí a lidé, kteří v něm bydlí. K této odpovědnosti se plně hlásí i ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK). Jsou hrdými podporovateli různých aktivit na poli kulturním, sportovním a nezanedbávají také sociální a zdravotní oblast. Dělají to dlouhodobě, a proto za posledních deset let do podpory regionu touto formou vložili více než 10 mil. korun. Část projektů, které podporují, jsou vybírány na základě doporučení zaměstnanců společnosti prostřednictvím interního grantového programu "Žijeme spolu."

Největší část podpory putuje do sociální a zdravotní oblasti. Spolufinancují například rehabilitační pomůcky pro nezletilé v centru pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek, podporují Ostravskou organizaci vozíčkářů a ve charitativních Akcičkách plní sny handicapovaným dětem. Jejich podpora pomohla i v těžké kovidové době, protože se podíleli na financování očkovacího centra na Černé louce a zakoupení ochranných pomůcek pro Městskou nemocnici Ostrava. Chladnými je nenechala ani situace na Ukrajině, a proto „kousek“ podpory směroval prostřednictvím ostravské organizace Červeného kříže právě tam. Vodárenská DOBROčinnost je také součástí vánočního Adventu plného křídlení. Nezapomínají také na oblast rozvoje aktivit pro dětí a mládeže Moravskoslezského kraje v SDO Brontosauři.

Podporu společnosti OVAK mohli zaznamenat i občané ostravského obvodu Radvanice a Bartovice v projektu „Poznej svůj obvod,“ občané a návštěvníci městského obvodu Plesná na akci „Májová Plesná“ a milovníci sladkých dobrot na „Třebovickém koláči.“

Další oblastí jejich zájmu je kultura v jejím širokém spektru. Začínaje od vážné hudby Mezinárodním hudebním festivalem Janáčkův máj a konče multižánrovým festivalem Colours of Ostrava. Na Slezskoostravském hradě to bylo Pouliční divadlo - podpora společnosti artistů a kejklířů v projektu Cirkus v ulicích a divadelní představení v rámci festivalu Dream Factory Ostrava.

Samozřejmostí jsou pak ekologické projekty. Společně se zájmovým spolkem Student v lese, vyčistili lužní les od 4 tun odpadů v okolí areálu Čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze.
Část své charitativní podpory věnují také zachování industriálního dědictví Ostravska v Nadaci Landek.

Problematice ekologie a šetrného přístupu k životnímu prostředí v OVAKu dále usilují o osvětu mezi dětmi a jejich prostřednictvím také rodiči. V souhrnu již 21 let vodárny pořádají ekologické soutěžní klání, nazvané Hledej pramen vody, ve kterém interaktivní formou pomáhají utvářet EKO pohled dětí základních škol. Žáci se v něm dozví informace o vodě v přírodě a učí se větší všímavosti, která umožňuje tento cenný přírodní zdroj chránit. Letos tento projekt získal odborné ocenění TOP RATED v rámci soutěže o NEJ PR projekt v ČR a Slovenska pod názvem „Zlatý středník“. Odborná porota posuzovala přihlášené práce i napříč oborovými sektory a porovnávala nejzajímavější eventy. Přihlášených 571 projektů hodnotilo přes 80 porotců z oboru marketingu, komunikace a PR.

Prostě, v OVAKu jsou všichni součástí Ostravy a není jim to jedno! „Žijeme vodou a žijeme Ostravou“.