OVAK v reportáži TV POLAR EKO magazín

Jedním z klíčových prvků úspěšného boje za ekologii a přírodu je osvěta a výchova.

Informování veřejnosti o vlivu lidské činnosti na životní prostředí a zvyšování povědomí o možných řešeních je nezbytné pro změnu chování a postojů.
Proto jsme pro TV POLAR připravili reportáž pro Ostravany a věnovali se těmto tématům:

  • Kanalizace není odpadkový koš! Ani skládka!
  • Koncept budoucnosti. Vyrobím si energii a spotřebuji ji.
  • Voda pod kontrolou díky Chytrému měření.


Na OVAK provoze kanalizační sítě v  Ostravě - Třebovicích jsme pomyslně občany provedli osvětou:

  • Co nepatří do kanalizace a vysvětlili důsledky takového jednání.
  • Seznámili jsme veřejnost s Chytrým měřením vody SMART METERINGEM a možností bezplatného nastavení alertů na možné úniky. Neplýtvejme vodou!
  • Ukázali jsem využívání solární energie z  fotovoltaických článků na vodárenských garážích a výrobu energie pro vlastní mobilitu. Udržitelně a s minimálními náklady!

V reportáži statutární ředitel OVAKu Petr Konečný hovoří o kvalitě vody v Ostravě, o SMART technologiích a inovacích. Profesionálně s ohledem na přírodu a bezpečnost zaměstnanců!

Podívejte se na reportáž POLAR EKO magazín zde.