OVAK si posvítil na černé odběry z hydrantů

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dlouhodobě pečují o vodárenskou infrastrukturu s cílem zajištění kvalitní vody pro obyvatele města Ostrava a trvalého snižovaní ztrát vody v trubní síti na evropské úrovni. OVAK je českým lídrem v zavádění inovativních technologií, např. Smart Meteringu, umožňujícího sledování spotřeby vody v reálném čase a zejména rychlou detekci případných úniků vody. Nízké ztráty vody mají vliv i na cenu vody pro spotřebitele, a proto OVAK využívá moderní techniky i k odhalení černých odběrů, zejména z hydrantů.

Člověk je tvor vynalézavý, a tak stále existují občané, kteří neváhají odebírat stále vzácnější tekutinu na úkor ostatních. Takový podzemní hydrant se může jevit na první pohled jako snadný cíl. Ale není! Tyto hydranty slouží primárně k zásahu hasičů při požárech a pro provozní účely provozovatele vodovodu, např. k odkalení vodovodní sítě. Pak odběr vody neoprávněnou osobou je brán jako krádež. Hlídaný hydrant se pro ně stane pastí…

Jak to? Vodovodní síť města Ostravy je pokryta desítkami monitorovacích míst s on-line přenosy telemetrických dat - údajů např. o aktuálních průtocích, tlacích, apod. Ve spojení s nepřetržitým provozem centrálního dispečinku OVAK a vhodně nastavenými alarmovými stavy, má vodárenská společnost přehled o všech nestandardních situacích na vodovodní síti. V kombinaci s novou technologií monitoringu manipulace s hydranty a poklopy, přišla neocenitelná pomoc při odhalování veškerých neoprávněných odběrů. Zařízení je vybaveno on-line přenosem dat, kdy je využívána nová SMART technologie, síť IoT, pomocí které vysílá průběžné informace o své funkčnosti a zejména pak o případné manipulaci s poklopem.  Zařízení pracuje na principu změny polohy. Vzhledem k jeho citlivosti registruje již nepatrnou změnu polohy poklopu, ke které dojde např. pojezdem automobilem. V současné době navíc probíhá testování II. generace tohoto monitoringu, které se zatím jeví jako velice účinné a bezporuchové. Do budoucna počítá OVAK s navyšováním počtu hlídaných hydrantů, tak aby maximálně zamezil tzv. černým odběrům.

Nezapomínejme! Neoprávněný odběr vody je krádeží! Navíc dochází po těchto nelegálních zásazích k zakalení vody ve vodovodní síti, nebo vzniku poruchy, navíc viník může značně zkomplikovat život i mnoha svým sousedům.