OVAK se letos opět zúčastnil akce “Živá knihovna”, která proběhla v Dolní oblasti Vítkovic.

Žáci ze základních škol Ostrava se zde setkávají s nejrůznějšími profesemi, zejména s těmi, které jsou v našem regionu perspektivní a je po nich velká poptávka.

Jednotlivé profese představují lidé, kteří je skutečně vykonávají.

Pro tento projekt nás oslovili dvě střední školy jako případného zaměstnavatele úspěšných absolventů a taky jako důležitého partnera v procesu vzdělávání studentů těchto škol.  

Jedná se o Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Střední škola stavební a dřevozpracující. 

Doufáme, že tato aktivita pomohla žákům v rozhodování, kam dál se vydat za vzděláním.  

Velmi bychom chtěli poděkovat naši kolegyni z laboratoře Kristině Kuldové, paní učitelce ze SPŠCH akademika Heyrovského Mgr. Soni Musilové a Ing. Daně Vaňkové za skvělou prezentaci oboru chemie a práce v laboratoři.  

Také děkujeme učitelům ze střední školy stavební a dřevozpracující za prezentaci oboru instalatér a dalších nepostradatelných profesí.