OVAK péče o zákazníky

Hlavními prosazovanými hodnotami OVAK je profesionalita prací, kvalita poskytovaných služeb, odpovědný přístup k životnímu prostředí a péče o zákazníka. OVAK zajišťuje dodávku vody prostřednictvím vodohospodářské infrastruktury, která je v majetku města Ostravy, více než 290 tis. obyvatelům, na více než 33 tisících odběrných míst. Všem svým zákazníkům garantuje jak vysokou kvalitu dodávané (studené) pitné vody a bezpečnou likvidaci odpadních vod, tak vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Jen prostřednictvím Zákaznického centra bylo v loňském roce vyřízeno více než 34 tis. podnětů týkajících se smluvního vztahu, platebních podmínek, fakturace, záloh, spotřeb a provozních událostí.

OVAK uplatňuje ke všem svým odběratelům jednotný prozákaznický přístup, a to nejen v oblasti smluv a ceny, ale i způsobu komunikace. Uzavírá jeden typ smluvního vztahu a uplatňuje jednotnou cenu vodného a stočného pro všechny odběratele Ostravy.
Všichni obyvatelé města Ostravy přirozeně očekávají, že kdykoliv otočí kohoutkem, poteče kvalitní pitná voda a současně jim budou, v případě potřeby, poskytnuty služby nebo informace na vysoké úrovni. Pro OVAK je spokojenost zákazníků důležitá, a proto jim nabízí více způsobu komunikace, od té běžné osobní, telefonické nebo emailové až po modernější komfortní formy.

Komfort spočívající ve značné úspoře času nabízí elektronické komunikační nástroje, které mohou zákazníci využívat z pohodlí svého domova 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

O jaké nástroje se jedná? Jsou to zejména elektronický Zákaznický účet, elektronicky zasílaná faktura, portál chytrého měření a využití moderních platebních nástrojů. Dále mohou zákazníci využít elektronický Poptávkový formulář sloužící k výběru nabízených služeb, nebo aplikaci Vyjádření k existenci sítí, kde lze získat informace o poloze námi provozované infrastruktury. Vše je dostupné na webu společnosti: www.ovak.cz. Zákaznický účet a v něm uvedené tzv. aktivní formuláře je možné využívat i ke změně smluvních údajů. Faktury za dodávku vody (vodné) a odvádění odpadních vod (stočné) si většina zákazníků může nechat zasílat na svůj email. Elektronické zasílání faktur přináší nejen úsporu času a peněz, ale je také šetrné k životnímu prostředí. Tento způsob zasílání faktur využívá již více než 1/3 odběratelů. V oblasti chytrého měření OVAK naplňuje svůj daný slib a dálkové odečty vodoměrů už instaloval na více než 60% odběrných míst napříč všemi městskými obvody. Zákazníci, kterým byl systém již instalován, mohou díky této technologii sledovat svou spotřebu vody prostřednictvím zákaznického účtu kdykoliv a odkudkoliv, pokud mají přístup k internetu. Navíc si mohou na svou emailovou adresu nechat zasílat, formou UPOZORNĚNÍ, informace o nestandardní spotřebě vody. Tato, pro zákazníky bezplatná služba pomůže předejít vysokým účtům za odběr vody v případě jejího úniku. Proto doporučuje OVAK svým zákazníkům tuto službu využívat.
Faktury za vodné a stočné lze hradit prostřednictvím různých platebních nástrojů. On-line platební brána, terminál SAZKA nebo QR kód významným způsobem urychlují platební styk a eliminují chyby při zadávání platebních příkazů. Vybrané tiskopisy, které jsou umístěné na webových stránkách společnosti je možné vyplňovat elektronicky.

Všechny důležité informace, kontakty a dokumenty najdou zákazníci na webových stránkách společnosti www.ovak.cz a své požadavky mohou zasílat elektronicky prostřednictvím emailu info@ovak.cz
Zákazníci, kteří nechtějí komunikovat elektronicky, mají stále možnost vyřídit své záležitosti osobně v Zákaznickém centru, které sídlí na Nádražní ulici, tramvajové zastávce Stodolní, popř. telefonicky na zákaznické lince 848 100 700, která kopíruje úřední hodiny Zákaznického centra.

Oznámení o naléhavých případech lze učinit nepřetržitě 24 hodin denně/7 dní v týdnu na bezplatné Poruchové lince dispečinku 800 202 700.

OVAK rovněž poskytuje řadu doplňkových služeb souvisejících s vodovody a kanalizacemi, a to od zpracování projektové dokumentace, přes výstavbu, opravy a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek, jejich údržbu v podobě čištění, vývozů žump a septiků, dále vyhledávání úniků pitné vody, měření tlakových a průtokových poměrů, až po rozbory vody, analýzy vzorků a prodej vodárenského materiálu. Všechny tyto služby lze poptat prostřednictvím poptávkového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.ovak.cz

Možností, jak získat zajímavé informace je elektronický OVAK Newsletter, k jehož odběru je možné se přihlásit prostřednictvím webových stránek společnosti a nově také Facebook.