OVAK digitalizuje své služby aneb Nová aplikace Vyjadřování

Vyjadřování k napojení, umístění a povolení stavby, dotčení sítí a zařízení v OVAK již vyřídíte z pohodlí vašeho domova.

Automatizovaná vyjadřovací služba společnosti OVAK úspěšně funguje od roku 2019, přičemž za dobu svého provozu vystavila již bezmála 10 000 vyjádření k existenci sítí.

Doposud žadatel prostřednictvím automatu získával vyjádření, které sloužilo pouze jako informace o zájmovém území. O vyjádření k napojení, umístění a povolení stavby, dotčení sítí a zařízení v OVAK doposud žadatel žádal poštou či osobně na podatelně OVAK s doložením tištěné projektové dokumentace.

Nově bude žadatel moci prostřednictvím rozšířených funkcionalit aplikace na www.ovak.cz žádat o veškerá vyjádření, přičemž povinné přílohy (podklady žádosti, projekt) připojí v elektronické podobě.

Rozšíření funkcionalit tentokrát necílí jen na zákazníka/ žadatele o vyjádření, aplikace bude zároveň sloužit jako podpora pro zjednodušení a modernizaci celého procesu technického vyjadřování na straně OVAK.

OVAK aplikaci spouští od 1.2.2023.