OVAK a Světový den vody aneb Babylon je připraven

U příležitosti Světového dne vody probíhá ekologický projekt Hledej pramen vody 2022. V problematice

U příležitosti Světového dne vody probíhá ekologický projekt Hledej pramen vody 2022. V problematice ekologie a šetrného přístupu k životnímu prostředí usiluje OVAK o osvětu zejména mezi dětmi a jejich prostřednictvím také rodiči. V souhrnu již 20 let pořádá ekologické klání, nazvané Hledej pramen vody, ve kterém interaktivní formou pomáhá utvářet EKO pohled dětí 4. a 5. tříd základních škol. Žáci se v něm doví informace o vodě v přírodě a učí se větší všímavosti, která umožňuje tento cenný přírodní zdroj chránit.

 

 

 

Ke Světovému dni vody OVAK zveřejňuje termíny prohlídek do svého mini muzea Babylon – Historie ostravského vodárenství.  Zarezervujte si své místo tady.

 

 

 

 

 

 

Světový den vody se slaví již od roku 1993, a to vždy 22. března. Toto datum vyhlásilo Valné shromáždění OSN.
Důvodem byla starost o ochranu vodních zdrojů na Zemi, která se stala s postupem globalizace a zlepšování životní úrovně lidí v mnoha zemích zcela nezbytnou. Letošním tématem je podzemní voda.

Hodnota i význam vody pro lidský život je neopominutelný. Bez ní by nebylo života na Zemi. Pitná voda dodávaná obyvatelům města Ostravy je buď vyrobená prostřednictvím úpravy vody povrchové zachycené převážně v přehradní nádržích v podhůří Beskyd nebo Jeseníků nebo díky vodě z místních podzemních zdrojů nacházejících se přímo na území města Ostrava. Uvedené podzemní zdroje vody mají pro efektivní zásobování Ostravy svůj nezastupitelný význam. Tato voda je velmi cenným obohacením pitné vody z upravovaných povrchových zdrojů zejména pro svůj unikátní obsah minerálních látek. Voda, která teče Ostravanům doma z kohoutků, je přitom neustále kontrolována odbornými zaměstnanci OVAK v akreditované laboratoři v počtu vzorků téměř 3 000 ročně, což je významně více než požaduje zákon. Její kvalita je v případě dusičnanů a dusitanů na úrovni tzv. „kojenecké vody,“ tak čistá je.