Na co vás může chytré měření upozornit?

Únik vody vás již nepřekvapí!

Je to právě 6 let co jsme zavedli “chytré měření” a už nyní máme vysílače chytrého měření instalovány na 25 516 odběrných míst, což je 76 % z celkového počtu a dále pokračujeme. 

Jedna z mnoha výhod je možnost požádat si o 2 druhy upozornění, a to buď společně, nebo jen jedno z nich.  

 

Upozornění na únik vody - nepřetržitě sleduje spotřebu vody a denně vyhodnocuje poslední 24hodinové období měření. V případě, že v tomto sledovaném období není alespoň po dobu 5 minut dosažena nulová spotřeba vody, je zákazníkovi zasláno upozornění na tento stav (může se jednat o protékající toalety, pojistný ventil bojleru aj.). 

 

Upozornění na nadměrnou spotřebu - porovnává naměřenou denní spotřebu vody s definovanou maximální výší spotřeby v litrech za den. Maximální výši spotřeby v litrech za den si určí zákazník. Pokud je tato výše překročena, zákazníkovi je zasláno upozornění na tento stav (může se jednat o poruchu na vnitřních rozvodech vody). 

 

Tato upozornění již využívá téměř 2000 odběrných míst.  A co vy? 

 

Více informací se dozvíte zde