Minimuzeum BABYLON zve k návštěvě

Na jaře, ke Světovému dni vody, se opět otevřela ojedinělá vodárenská výstavní expozice BABYLON, která je součástí památkově chráněného areálu Úpravny vody v Ostravě-Nová Ves. Přímo ve vodárenské věži z roku 1933, která sloužila účelu odkyselovací stanice, můžete ve vodárenském minimuzeum zažít exkurzi do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou. Otevřeno je v období duben až říjen, vstup do muzea je zdarma s nutnou rezervací na webu ovak.cz

Myšlenka otevřít v Babylonu expozici ostravského vodárenství se poprvé objevila již v roce 2007, ale podařilo se ji realizovat za přispění statutárního města Ostravy až v roce 2017.  Město, které je známo svými technickými památkami, tak získalo další architektonicko-technickou perlu, která je umístěna v areálu Úpravna vody Ostrava-Nová Ves. Úpravna Je dodnes největší a nejvýznamnější vodárnou na území města Ostravy a historie jímání v lokalitě dnešní vodárny sahá podle prvních zmínek až do roku 1885. První jímání podzemní vody v lokalitě bylo realizováno za pomocí jímacích zářezů a přímá předchůdkyně dnešní vodárny byla uvedena do provozu roku 1908.

Muzeum je tematicky uspořádáno, obsahuje informace o zásobování Ostravy vodou, odkyselovací stanici Babylon, úpravně vody Ostrava-Nová Ves a malých vodních zdrojích.

Vybíráme zajímavosti z Babylonu:

  • Historický gigant Babylonu = vývěva z roku 1923
  • Dřevěný unikát = první vodovod
  • Jubilejní vodárna císaře Františka Josefa

Rezervujte si své místo včas.