Jarní plošná deratizace v Ostravě

Od dubna do července opětovně zahájíme jarní realizaci plošné deratizace na území Ostravy.

Jarní etapa se zaměří především na oblasti Moravské Ostravy a Přívozu, Mariánských hor a obvodu Ostrava-Jih.


OVAK je provozovatelem kanalizace na území města Ostravy v celkové délce 946 kilometrů, o kterou se systematicky stará a obhospodařuje ji.
Vysoká životní úroveň lidské civilizace je doprovázena existencí velkého množství kolonií potkanů. Odpadky, které člověk vyprodukuje, jsou pro ně bohatým zdrojem potravy.

Chtěli bychom apelovat na občany, aby nevyhazovali potraviny na volnou plochu, zejména právě v okolí popelnic, a také aby nesplachovali do kanalizace zbytky jídel a rozpuštěné tuky ze smažení, které potkanům následně slouží jako chutná potrava. Pokud potkani nebudou mít potravu, nebudou mít důvod se v těchto místech sdružovat.

Pokud potkani nebudou mít potravu, nebudou mít důvod se v těchto místech sdružovat.